Општина Кнић | Municipality of Knic

Општина Кнић | Municipality of Knic - Serbia

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Почетна
КОНКУРС за подршку младим пољопривредницима у општинама Кнић и Баточина
недеља, 23 новембар 2014 18:58

Удружење грађана за социјални развој "Сунце" из Крагујевца уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, расписује

argaiv1070

КОНКУРС
за подршку младим пољопривредницима у општинама Кнић и Баточина

У циљу побољшања положаја младих на селу, а у складу са циљевима Националне стратегије за младе, Удружење грађана за социјални развој "Сунце" вас позива да учествујете на Конкурсу за за подршку младим пољопривредницима у оквиру пројекта МЛАДИ У АГРОБИЗНИСУ-подршка младим пољопривредницима у општинама Кнић и Баточина

Опширније...
 
Саопштење Општинског већа
петак, 14 новембар 2014 10:04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Бр. 06-1366/14-01
13.11.2014.године
К Н И Ћ

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
СА СЕДНИЦЕ ОД 13.11.2014.ГОДИНЕ

Општинско веће општине Кнић је на данашњој седници разматрало ситуацију и проблеме до којих је дошло у практичној примени Одлука из области локалне пореске политике које су донете 29.11.2013. године, а које се односе на утврђивање пореза на имовину за 2014. годину.
Осим постојећих законских решења, која се односе на начин и поступак утврђивања просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности , највеће проблеме у пракси је изазвала чињеница да мишљења Министарства имају обавезујућу снагу.
У једном од мишљења Министарства финансија, број.430-00-00114/2014-04 од 28.03. 2014. године, наводи се:
''Земљиште које се, према подацима из катастра непокретности, налази у грађевинском подручју, а као његова врста уписана је њива, при чему је планским документом то земљиште одређено за изградњу и редовно коришћење објекта, или су на том земљишту изграђени објекти, или то земљиште служи за редовну употребу изграђених објеката, са становишта пореза на имовину јесте грађевинско земљиште.То подразумева да се наведено земљиште сматра грађевинким и у случају ако се оно, до привођења намени, користи за пољопривредну производњу.''
Наведено обавезујуће мишљење Министарства, чињеница уписа права својине на грађевинском земљишту власницима на целокупним парцелама око грађевинских објеката, а не само на земљишту испод зграде или уз зграду, а делом и то што се не прави разлика између грађевинског земљишта које се налази у грађевинском подручју и грађевинског земљишта које се налази ван грађевинксог подручја, у пракси је довело то тога да су обвезницима који не воде пословне књиге- физичким лицима на име пореза чији је предмет право својине на грађевинском земљишту за 2014.годину утврђене енормно високе пореске обавезе.
Уважавајући примедбе грађана и налазећи да су у највећем броју случајева разумне и оправдане у делу који се тиче висине утврђених пореских обавеза по овом основу, као и чињеницу да оваква ситуација није скривљена радњама органа који су били дужни да обавезујуће акте спроводе, а у настојању да се проблем превазиђе у интересу грађана, Општинско веће је предложило да се на Скупштини донесе одлука о допуни постојеће Одлуке.
У том циљу предлаже се да се за обвезнике који не воде пословне књиге (физичка лица), порез на имовину за грађевинско земљиште за 2014. годину, за прву и другу зону, утврђује као пољопривредно земљиште, према ценама које су за пољопривредно земљиште, утврђене за одговарајућу зону.

ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић

 
ЈАВНА РАСПРАВА
четвртак, 13 новембар 2014 14:29

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КНИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

Бр. 9-1368/14-01

13.11.2014.године К Н И Ћ

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), организује се

ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа се спроводи о:

1. Предлогу Одлуке о допуни о допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Кнић и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони.

Опширније...
 
Јавна расправа
уторак, 14 октобар 2014 14:45

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ
Бр. 9-920/14-01
05.08.2014.године
К Н И Ћ

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), а по иницијативи Општинског већа општине Кнић од 14.10.2014.године, организује се

ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа се спроводи о:
- Годишњем плану рада Предшколске установе ''Цветић'' за радну 2014/2015.годину, који је усвојио Управни одбор на седници од 09.09.2014.године. (преузимање документа) >>>
2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 15.10. до 24.10.2014.године.
3. Јавна расправа се организује:
- истицањем акта који је предмет јавне расправе на сајту општине Кнић,
- стављањем на увид акта који је предмет јавне расправе у Општинској управи - Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа, просторијама Предшколске установе ''Цветић'' у Книћу, и просторијама предшколске установе ''Цветић'' у Книћу.
4. Примедбе, предлози и мишљења на акте који су предмет јавне расправе, достављају се Општинском већу општине Кнић, у писаном облику, најкасније до 24.10.2014.године. 

Опширније...
 
Јавни оглас
понедељак, 06 октобар 2014 13:21

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу Закона о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, број.72/09, 20/14-УС и 55/14), Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Сл. гласник РС“ бр.72/14 и 81/14) и Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Сл. гласник РС“ бр.89/14,) начелник Општинске управе општине Кнић, објављује

J A В Н И   О Г Л А С

Поводом расписаних избора за чланове националних савета националних мањина обавештавају се припадници националних мањина да ће избори за националне савете националних мањина бити одржани 26. октобра 2014. године. На непосредним изборима бирају се чланови националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>


gruzalake

Гружанско језеро је акумулационо језеро које град Крагујевац и околне општине напаја пијаћом водом. Ширина језера износи од 300 до 2800 метара, а дужина 10 км. Површина језера је скоро 900 хектара, а просечна дубина између 3 и 30 метра.
Капацитет језера је 64,5 милона метара кубних, а обим 42 км...
Језеро је изузетно богато шараном, штуком, сомом, бабушком, беовицом и бандаром. Уловљени примерци крећу се и преко 50 килограма.
prostorniplan

devinfo_knic

KnicTurizamBaner

Министарство пољопривреде

poljoprivrednikrediti
НОВЕ УРЕДБЕ >>
НОВИ ПРАВИЛНИЦИ >>

lokacijskedozvole

Корени...

Тражим село своје...


tn_borac Борач,
магична лепота !


tn_zunje Жуње,
на обали језера!


tn_grabovac Грабовац,
дух праве Шумадије !


English Chinese (Simplified) Czech French German Italian Russian Serbian Slovenian

 

Јавна расправа


Мастер план одрживог
развоја планине Рудник

Контакт

Централа:
034 / 510-113, факс 510-163
моб.062 / 510-163
Адреса:

34240 Кнић
Е-маил:
opstina@knic.rs
office@knic.rs
Skype:
opstina.knic 

Skype Me™!

Бизнис

 

КориснициПосетите

        skgo-logo


GoogleNews
www.knic.rs
Општина Кнић | Municipality of Knic - Serbia
viagra pills for sale female viagra canada cheap viagra soft tabs