Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Потписан је уговор о извођењу радова на рехабилитацији - инвестицијоном одржавању некатегорисаног пута у Пајсијевићу са прикључком за цркву, на територији општине Кнић.

Укупна вредност уговорених радова је 3.807.358,80 динара са ПДВ-ом.

Инвеститор: Буџетски фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић

Извођач радова: ПЗП " Крагујевац " Д.О.О. из Крагујевца

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА ЈЕ ПРОДУЖИЛА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, 26.НОВЕМБРА 2016.ГОДИНЕ. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧИ МОГУ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПЕТКА, 28.10.2016.ГОДИНЕ. Образац за предлагање и извод из одлуке налази се у прилогу.

На основу захтева Општине Кнић и документације која је упућена Канцеларији за управљање јавним улагањима, општини Кнић су Закључком Владе Републике Србије број 351-9647/2016 од 11.10.2016. године одобрена средства у износу од 3.116.652 динара. Предметна средства се односе на реконструкцију крова Дома здравља "Даница и Коста Шамановић" у Книћу изнад педијатрије и реконструкцију крова здравствених станица у Гружи и Топоници. Након спроведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача, биће започети радови на реконструкцији.

Завршено је извођење радова на инвестиционом одржавању прве фазе општинског пута у мз Гружа - Грабовац, ( пут стара школа - кућа Миша Максовића), на територији општине Кнић.

Укупна вредност изведених радова је 3.839.748,00 динара са ПДВ-ом.

Инвеститор: Буџетски фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић

Извођач радова: ПЗП Крагујевац Д.О.О. из Крагујевца

Јуче 11.10.2016. године је потписан уговор између Фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и предузећа ''ПЗП Крагујевац'' Д.О.О из Крагујевца за извођење радова на рехабилитацији-инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Вучковици, (пут ка Барловима), на територији општине Кнић. Укупна угворена вредност је 2.546.400,00 динара са ПДВ-ом.

У организацији Центра за културу, туризам и спорт-Кнић, Европског покрета Србије и општине Кнић, одржана су предавања на теме : "ЕУ-кратак историјат и тренутни изазови" и "Србија на путу у ЕУ- предности и изазови". Предавања је одржао професор Михаило Црнобрња, председник Европског покрета у Србији, дугогодишњи професор Факултета политичких наука у Београду, унивезитета у Монтреалу и Отави у Канади , професор на предметима о европским интеграцијама и теорији и политици одрживог развоја на београдском Факултету за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) и амбасадор Југославије при Европској унији у периоду од 1989-1992.


Страна 1 од 73

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин