Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке развојне банке – KfW посетили су Основну школу „Вук Караџић“ у Книћу како би се још једном уверили у квалитет радова на унапређењу енергетске ефикасности зграде школе.

Запослени у ЈП „Србијашуме“ посетили су Предшколску установу „Цветић“ у Книћу и том приликом засадили неколико садница тује и смрче које ће улепшати двориште вртића.

У оквиру редовних пролећних активности Јавно-комунално предузеће „Комуналац“ из Кнића наставило је са чишћењем дивљих депонија и уређењем запуштених простора на територији општине.

ЈАВНИ ПОЗИВ

четвртак, 23 март 2017 13:59

На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавајупотребе и интереси грађана у области спорта у општини Кнић за 2017. годину,( “Сл. Гласник општине Кнић бр. 2/17“), председник општине Кнић објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За расподелу средстава организацијама и клубовима из области спорта са третиторије општине Кнић

I  Предмет јавног позива и право учешћа

Предмет јавног позива је расподела средстава планираних Одлуком о буџету општине Кнић за 2017. годину („ Службени гласник општине Кнић“, бр. 19/16), спортским организацијама и кубовима за финансирање годишњих програма.

 Укупан износ средстава за финансирање годишњих програма је 5.114.000,00 дин. Средства су планирана за годишње програме организација у области спорта са седиштем на територији општине Кнић и то: програм 1  за подршку локалним спортским организацијама  у износу од 4.112.000,00 динара и програм 2 за одржавање спортске инфраструктуре у износу од 1.000.000,00 динара.Средства су буџетом опредељена у глави IV Локална самоуправа, програм 14 – развој спорта и омладине,Функција 810 услуге рекреације и спорта,  програмска активност 1301 – 0001 подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, подпозиција 163 економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама и подпозиција 164економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама.

Право на расподелу средстава имају:

А) Спортске организације и клубови који имају седиште на територији општине Кнић и која обављају регистровану делатност на територији општине Кнић (решење о регистрацији од АПР).

Б) Спортске организације и клубови чији се програм реализује на територији општине Кнић, осим активности која се односе на такмичења.

В) Спортске организације и клубови који за обављање својих активности користе средства у јавној својини.

У Месној заједници Баре у току су припремни радови за асфалтирање дела локалног пута у дужини од 780 метара, поред гробља према Гривцу.

Асфалтирање локалног пута у Бумбаревом Брду данас је завршено. Радове на деоници дугој 1100 метара изводило је Предузеће за путеве „Крагујевац“, а општина Кнић је за те намене из буџета издвојила 4.424.493 динара.

Страна 1 од 95

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин