Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА КРОЗ РАШКОВИЋЕ

петак, 09 децембар 2016 14:31

У току су радови на асфалтирању пута Брњица - Рашковић - Рибеш

Укупна вредност инвестиције 5.816.419,08 динара са ПДВ- ом

Инвеститор: Општина Кнић

Извођач радова: ПЗП Крагујевац Д.О.О. из Крагујеваца

Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту прописано је да правна лица која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава могу да остваре право првенства закупа до 30% пољопривредног земљишта у државној својини предвиђеног за давање у закуп у једној јединици локалне самоуправе.
У складу са напред наведеним позивамо све заинтересоване инвеститоре за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини да доставе своје инвестиционе планове у циљу остваривања права по овом основу.

Ближа обавештења можете добити у Одсеку за пољопривреду
(зграда Агроцентра у Книћу код зелене пијаце).

Контакт телефон: 034/510-489 .

Почело је извођење радова на изградњи, рехабилитацији - инвестиционом одржавању паркинга и улица у Книћу.

Вредност уговорених радова је 11.005.539,52 динара са ПДВ.

Инвеститор: Општина Кнић

Извођач радова: ИЗОТЕКС Д.О.О. Београд

У среду 30.11.2016.год потписани су уговори за доделу бесповратних средстава из буџета општине Кнић удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног значаја. 

Општина Кнић обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 15.12.2016. године на огласној табли општине Кнић и месних заједница општине Кнић и на интернет презентацији општине Кнић и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Завршени су радови на рехабилитацији - инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Пајсијевићу са прикључком за цркву.

Укуона вредност изведених радова је 3.807.358,80 динара са ПДВ

Инвеститор: Општина Кнић

Извођач радова: ПЗП Крагујевац Д.О.О. из Крагујевца

Страна 1 од 77

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин