Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Дом здравља „ Даница и Коста Шамановић“ из Кнића према разултатима Пилот пројекта међу успешнијим у Србији

уторак, 04 децембар 2018 12:22

 

Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ из Кнића  један је  од 15 домова здравља у Републици Србији, који учествује у Пилот пројекту Унапређење финансирања установа примарне здравствене заштите, који реализују Министарство зедравља Републике Србије и Републички фонд за здравствено осигурање.  У Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање 3. децембра одржан је састанак у вези пилот пројекта Другог пројекта развоја здравства Србије. На позив Дирекције, састанку су присуствовали вд директора дома здравља др Радомир Ерић, представник финансијске службе дома здравља Марко Стојић, као и по један представник трошковних центара дома здравља : службе опште медицине , др Ивана Ђоровић, службе педијатрије, др Бојана Тадић, службе гинекологије ,др Снежана Васиљевић Шебек и стоматологије , др Ђорђе Ђоковић.

 

На састанку су представљени резултати симулације капитационе формуле за пилот домове здравља и приказана је методологија и досадашњи подаци у вези израде трошковних центара у дому здравља. Акценат је стављен на ефикасност пилот домова здравља и анализу односа прихода и трошкова домова здравља у циљу сагледавања нивоа успешности пословања установе. Просечан ниво показатеља ефиксаности на нивоу свих пилот домова здравља је 1,02 што указује да су надмашени укупни расходи са укупним приходима. Ниво ефикасности дома здравља у Книћу је 1,04, што значи да су приходи надмашили расходе и да установа послује са позитивним резултатом.

Пројекат је званично започео 01.01.2018.год., међутим прве озбиљније анализе и резултати приказани су за септембар 2018.год. Како наводе руководиоци Пројекта, да би се дошло до реалних резултата спровођења Пројекта, анализа и резултати истог морају бити посматрани у континуитету у периоду од 12 месеци, почев од септембра 2018.год.

У ишчекивању још бољих резултата, Дом здравља из Кнића позван је да настави сарадњу са Републичким фондом за здравствено осигурање као учесник  Другог пројекта развоја здравства Србије.

Прочитано 28 пута

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин