Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Пољопривреда

 

agroknic01 Најважнији привредни потенцијал општине Кнић представља пољопривреда која обухвата 2/3 територије општине и простире се на 27.264 ха и у целини (99,8%) припада приватном власништву.

На око 2/3 пољопривредног земљишта простиру се оранице и баште (17.277 ха). Остале површине односе се на воћњаке (12,9%), ливаде (15,1%), пашњаке (10,3%) и винограде (0,1%).

Развој пољопривреде одвија се пре свега у области ратарства и сточарства.

agroknic02 Према програму коришћења ораничних површина на подручју општине Кнић из године у годину углавном се сеју исте културе и на приближно истим површинама: пшеница и остале озимне културе на површини од око 3.000 ха, кукуруза 5.800 ха, индустријско биље (шећерна репа, сунцокрет, соја) на 800 ха, крмног биља 3.500 ха, јарих жита 600 ха, а остале површине односе се на повртарско биље.

Подручје општине Кнић има изванредну базу за даљи развој и интезивирање сточарске производње. Последњих година побољшан је расни састав стоке, здравствена заштита и селекција стоке.

На подручју општине Кнић постоје прерадни капацитета - мешаоне за производњу сточне хране, што представља значајну основу за производњу сточне хране и даљи развој сточарства на овом подручју. Исто тако постоји око 6.000 м2 слободног магацинског простора и сточарских објеката - стаја. Ови објекти уз мања улагања могу се адаптирати и оспособити за развојне програме у овој области.

Имајући у виду положај и климатске предуслове подручје општине Кнић изузетно је погодно за развој воћарства (подизање воћних плантажа на индивидуалним површинама).

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин