Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Расписан конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2016/2017. годину

уторак, 21 фебруар 2017 10:43

Комисија за доделу студентских стипендија Општине Кнић расписала је конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа за 2016/17 годину. 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о стипендирању студената са територије Општине Кнић ('' Службени гласник општине Кнић '', бр.16/013, бр.19/015, бр.01/017) Комисија за доделу студентских стипендија Општине Кнић, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

I Услови за доделу стипендија

Право на студенску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефиксност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 8,50 и који имају пребивалиште на територији општине Кнић.

Општина Кнић ће финансирати до 20 студента који су први пут уписани на студије првог, другог или трећег степена високошколских установа, чији је оснивач Република Србија, а чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и то:
- За студије првог степена: финансирање обухвата студије од друге, па до завршне године, односно до истека апсолвентског стажа, а на основу висине укупне просечне оцене досадашњег студирања.
- За студије другог степена : финансирање обухвата студије од прве године, а на основу укупне просечне оцене досадашњег студирања, под условом да је студент уписао студије другог степена одмах након завршетка студија првог степена.
- За студије трећег степена : финансирање обухвата студије од прве године , а на основу укупне просечне оцене досадашњег студирања, под условом да је студент уписао студије трећег степена одмах након завршетка студија првог степена.

У случају да је више студената остварило исту просечну оцену, предност ће имати студент са вишег степена студија, односно више године у оквиру истог степена студија.

Право на стипендију немају студенти војне и полицијске академије и других сличних факултета за које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија.


II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:

- Захтев за доделу студентске стипендије (добија се на писарници Општине),
- Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија
- Штампане податке са електронске личне карте студента
- Оверену фотокопију индекса студента
- потврду о објављеном научном раду, а студенти спортисти доказ о освојеним наградама на републичком или међународном такмичењу.


Кандидат који је студент на студијама другог или трећег степена подноси следећа документа:

- Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија
- Фотокопију о уверења дипломирању на основним студијама
- Доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или изјаву уколико није на евиденцији НЗС
- Штампане податке са електронске личне карте студента


Поднета конкурсна документа се не враћају.

III Рок за пријављивање и достављање докумената

Конкурс ће бити отворен од 21.02.2017. до 08.03.2017.године.
Неблаговремено поднети захтеви неће се разматрати.
Захтеви и конкурсна документа подносе се у наведеном року Комисији за доделу студентских стипендија општине Кнић. Захтеви се подносе непосредно на писарници Општинске управе општине Кнић или путем поште. Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти. Испод адресе општине мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ. Благовремена је и пријава предата пошти у року за конкурисање (закључено са последњим даном рока за конкурисање 08.03.2017. године) .

IV Рок за обавештавање о резултатима конкурса

Одлуку о додели стипендија као и листу студената који ће бити стипендирани доноси Председник општине Кнић на предлог Комисије.
Рок за обавештавање о резултатима конкурса је 7 дана по завршетку конкурса. Обавештење ће се објавити истицањем листе студената којима је одобрена стипендија на огласној табли Општине и на сајту општине Кнић.
Примедбе и приговори на оглашену листу студената којима је одобрена општинска стипендија подносе се Председнику општине Кнић а преко Комисије за доделу студентских стипендија, у року од 8 (осам) дана од дана њеног оглашавања.
Висину стипендије по категоријама корисника утврђује Председник општине а на предлог Комисије.
Права и обавезе корисника стипендије и општине Кнић биће регулисана посебним Уговором о стипендирању у складу са Законом и Одлуком о стипендирању студената.
Све потребне информације у вези са остваривањем права на студентску стипендију могу се добити у Одељењу зафинансије и буџет, Општинске управе општине Кнић или на телефон 034/510-968.
Лице за контакт је Силвана Илић, самостални саветник за друштвене делатности.


ОПШТИНА КНИЋ
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Број. 401-144/2017-01
Дана:21.02.2017.године

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 

 

Прочитано 53393 пута

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин