Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

ЈАВНА РАСПРАВА

четвртак, 13 новембар 2014 13:29

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КНИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

Бр. 9-1368/14-01

13.11.2014.године К Н И Ћ

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), организује се

ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа се спроводи о:

1. Предлогу Одлуке о допуни о допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Кнић и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони.

Јавна расправа

уторак, 14 октобар 2014 14:45

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ
Бр. 9-920/14-01
05.08.2014.године
К Н И Ћ

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), а по иницијативи Општинског већа општине Кнић од 14.10.2014.године, организује се

ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа се спроводи о:
- Годишњем плану рада Предшколске установе ''Цветић'' за радну 2014/2015.годину, који је усвојио Управни одбор на седници од 09.09.2014.године. (преузимање документа) >>>
2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 15.10. до 24.10.2014.године.
3. Јавна расправа се организује:
- истицањем акта који је предмет јавне расправе на сајту општине Кнић,
- стављањем на увид акта који је предмет јавне расправе у Општинској управи - Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа, просторијама Предшколске установе ''Цветић'' у Книћу, и просторијама предшколске установе ''Цветић'' у Книћу.
4. Примедбе, предлози и мишљења на акте који су предмет јавне расправе, достављају се Општинском већу општине Кнић, у писаном облику, најкасније до 24.10.2014.године. 

Јавни оглас

понедељак, 06 октобар 2014 13:21

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу Закона о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, број.72/09, 20/14-УС и 55/14), Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Сл. гласник РС“ бр.72/14 и 81/14) и Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Сл. гласник РС“ бр.89/14,) начелник Општинске управе општине Кнић, објављује

J A В Н И   О Г Л А С

Поводом расписаних избора за чланове националних савета националних мањина обавештавају се припадници националних мањина да ће избори за националне савете националних мањина бити одржани 26. октобра 2014. године. На непосредним изборима бирају се чланови националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине.

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања, дана 26.09.2014.године покренула је поступак доделе општинских награда и других јавних признања општине Кнић, поводом Празника општине Кнић, 26.новембра. Позив за достављање предлога кандидата за добитнике општинских награда и других јавних признања је отворен до 27.10.2014.године. Предлог- предлози кандидата се могу поднети за све или за само поједине врсте награда и других јавних признања. 

Master_plan_Knic1.JPG У четвртак, 11.09.2014.године, представници Универзитета у Крагујевцу, проф. др Александар Пеулић и генeрални секретар гђа Зорица Аврамовић презентовали су у име обрађивача Стратешки мастер план одрживог развоја планине Рудник 2014-2024. Овај стратешки документ представља први мастер план који је урађен на подручју централне Србије са циљем да обезбеди и створи услове за изградњу путне инфраструктуре, развој пољопривреде, енергетике, туризма и других привредних грана, запосленост становништва, а тиме и укупан потенцијал градова и општина на чијим деловима територија се планина Рудник простире, пре свега због пројеката који ће се на основу овог плана радити у локалним заједницама, с обзиром да је израда оваквог стратешког документа основа за аплицирање код међународних фондова. 

ЈКП "Комуналац" Кнић је захваљујући донацији Амбасаде Јапана у Србији добио савремен камион смећар. Донација је реализована кроз програм "ПОПОС" донација Владе Јапана у оквиру кога је Општина Кнић конкурисала крајем 2012.године. "Комуналац" ће употребом овог возила значајно унапредити постојећи процес прикупљања и одвожења комуналног отпада на подручју општине Кнић, што ће допринети унапређењу стања у области заштите животне средине. Вредност донације је 89.176 евра. Општина Кнић изражава велику захвалност народу Јапана на овом значајном поклону.

            

Страна 175 од 216

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин