Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Извор: www.cajtina.org.rs | Представници општине Кнић, на челу са замеником председника Општине, посетили су јуче општину Чајетина. Повод посете је заједничка сарадња на изградњи спомен обележја мајору Василију Луковићу и погинулим борцима у Првом светском рату. Наиме мајор Луковић, који је погинуо 22. августа 1914. године у селу Јабланица, на путу према Републици Српској, на брду које мештани зову Бијела глава, рођен je у Книћу, где су и пренети његови посмртни остаци.

Завршени радови

среда, 06 август 2014 08:27

Општина Кнић је завршила радове на изградњи проширења прикључка приступног пута за фабрику "РАПП Застава Winches" Гружа. Изведени радови омогућиће олакшан приступ теретним возилима ка производном погону и безбедније одвијање саобраћаја у центру насеља. У наредној фази по решавању имовинско - правних односа предвиђена је изградња новог приступног пута чији ће прикључак на државни пут Крагујевац - Краљево бити на локацији између центра насеља и железничке станице, сходно Просторном плану општине Кнић.

Јавна расправа

уторак, 05 август 2014 14:50

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ
Бр. 9-920/14-01
05.08.2014.године
К Н И Ћ

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), организује се

ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа се спроводи о:
- предлогу Одлуке о првој измени Програма одржавања, заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних објеката у 2014.години, у општини Кнић,
- предлогу Одлуке о првој измени и допуни Програма Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић за 2014.годину,
- нацрту Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о Буџету општине Кнић за 2014.годину. 

ОБАВЕШТЕЊЕ

четвртак, 17 јул 2014 09:59

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КНИЋ

Општинска управа

Бр.501-868/2014-03 16.07.2014. године

К Н И Ћ

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.10. став 1.,2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.135/04 и бр. 36/09 )

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе, организације и јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – реконструкције и промене намене објекта у производни погон за обраду метала, производњу и ремонт машинских конструкција, носиоца пројекта '' RAPP Zastava '' на локацији кп.бр.1073/1 у КО Грабовац, општина Кнић.

Општинска организација пензионера Кнић, дана 16.08.2014.год. у 16,оо часова, организује прославу Дана пензионера Кнића у Хотелу "Еурогај". Позив је упућен свим пензионерима, а могу учествовати и друга лица.

Општинска организација пензионера Кнић, у сарадњи са Аутопревозом Чачак, за чланове удружења пензионера врши превоз на свим линијама за које постоје линије (Чачак, Крагујевац, Краљево, Београд, Врњачка Бања и друго). Цена превоза је 70% нижа од важеће цене одн. плаћа се свега 30% од важеће цене. За набавку карте потребна је лична карта, једна фотографија и 100,оо динара.
За све информације обратите се Удружењу пензионера у Книћу, или на телефон 034/510-996, средом.

Страна 185 од 223

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин