Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић почиње са активностима подршке пољопривредним произвођачима општине Кнић. Прве активности се односе на следеће:

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената са територије Општине Кнић ('' Службени гласник општине Кнић '', бр.16/013) и Одлуке о првој измени одлуке о стипендирању студената са територије Општине Кнић, бр.67-1637/015-03 од 25.12.2015.године, Комисија за доделу студентских стипендија Општине Кнић, расписује

К О Н К У Р С
за доделу студентских стипендија за школску 2015/2016. годину

I Услови за доделу стипендија

Општина Кнић ће стипендирати до 20 студената државних универзитета који имају пребивалиште на територији општине Кнић а чије се студирање финансира из буџета.

ЈАВНА РАСПРАВА

среда, 20 јануар 2016 15:32

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, дана 20.01.2016.године, на основу чл. 6. и 7. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08) , а по предлогу Општинског већа општине Кнић са седнице од 19.01.2016.године, (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08), поново организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ

1. Јавна расправа се спроводи о:
- нацрту Статута о изменама и допунама Статута општине Кнић.
2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 20.01. до 25.01.2016.године.

ЈАВНА РАСПРАВА

среда, 20 јануар 2016 14:47

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, дана 20.01.2016.године, на основу чл. 6. и 7. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08) , а по предлогу Општинског већа општине Кнић са седнице од 19.01.2016.године, (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08), организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ

1. Јавна расправа се спроводи о:
- нацрту Програма рада Центра за културу,туризам и спорт-Кнић за 2016. годину који је усвојен на седници Управног одбора дана 18.01.2016. године,

2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 20.01.2016.године до 25.01.2016.године.

Република Србија
Општина Кнић
Општинска управа
Број : 354-13/16-01
Дана : 11.01.2016.године
К Н И Ћ

На основу чл. 52. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС „бр. 129/07 и 83/04-др. Закон) , члана 7. Закона о озакоњењу објеката (,, Сл. гласник РС“ бр. 96/15 ) и члана 11. Одлуке о општинској управи општине Кнић ( ,,Сл. гласник Општине Кнић „ бр. 1/08 , 17/14 и 14/15 ) , а на предлог грађевинског инспектора , Начелник Општинске управе доноси :

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

1. Територија општине Кнић чини 36 катастарских општина и то : КО Кнић, КО Рашковићи, КО Балосаве ,КО Гружа, КО Честин, КО Пајсевић,КО Губеревац, КО Липница , КО Борач, КО Топоница, КО Драгушица, КО Љуљаци, КО Брестовац, КО Бечевица, КО Бајчетина , КО Баре , КО Брњица, КО Бумбарево Брдо , КО Врбета , КО Вучковица , КО Грабовац , КО Гривац , КО Гунцати , КО Дубрава , КО Жуње , КО Забојница , КО Кикојевца, КО Кнежевац, КО Коњуша , КО Кусовац , КО Лесковац, КО Љубић , КО Опланић , КО Претоке , КО Радмиловић, КО Суморовац .

ЈАВНА РАСПРАВА - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

понедељак, 30 новембар 2015 13:32
З А К Љ У Ч А К
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
 
1. Јавна расправа се спроводи о:
- нацрту Статута о изменама и допунама Статута општине Кнић.
 2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 19.11. до 10.12.2015.године.
Страна 185 од 240

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин