Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

На основу чл.9. став 1. тачка 1. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи,бр.9-504/2010-03, од 05.07.2010.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу расписује,

 

ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

 

I

 

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица, породице лица која су укинула избеглички статус или интерно расељених лица смештене у неадекватном приватном смештају у Општини Кнић. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1. избеглички статус / решење о укидању избегличког статуса / регистровани као интерно расељена лица,

2. да су смештени у неадекватном приватном смештају,

3. да избегло лице има држављанство Републике Србије (поднет захтев за пријем),

4. да избегло лице не поседује непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а интерно расељено лице не поседује непокретност у Србији ван КиМ или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање,

5. да није укључен у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба,

6. да није повратник из миграције у треће земље,

7. да избегло лице није ушло у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту није отуђило или заменило у држави порекла или у другој држави, а којом је могло да реши своје стамбене потребе,

8. да поседује неуслован стамбени објекат или плац са започетом градњом, а нема финансијске могућности за његову адаптацију или завршетак до усељења; да величина стамбеног објекта не превазилази основне потребе породичног домаћинства и да је степен изграђености објекта такав да се може завршити са датом донацијом,

9. да поседује неопходну документацију (дозволе) или је у процесу легализације

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

уторак, 29 јун 2010 07:57

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 63. и чл. 69. Закона о управљању отпадом (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09)

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе, организације и јавност да је поднет захтев предузећа с.з.т.р. ''Cano KG'', рег.бр.52333288, из Губеревца  за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и транспорт неопасног отпада (тонер касете за ласерске штампаче и фотокопир апарате) на локацији кп. бр. 242/2 у КО Губеревац - број предмета 501-476/2010-03 од 23. јуна 2010.године.

Назив програма: Мастер „Европска економија, финансије и институције" - MEEFI

Master „Економија развоја  и међународна сарадња" - MESCI

Организатор: Универзитет у Риму "Tor Vergata", уз подршку Министарства спољних послова Италије

         

У четвртак,17.јуна 2010. године са почетком у 19,30 часова у великој сали Дома културе у Книћу,одржаће се промоција књиге '' Добровољачки одред капетана Вемића'',аутора Николе Станковића.

ОТВОРЕН КОНКУРС

понедељак, 14 јун 2010 11:17

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТВРТУ ГЕНЕРАЦИЈУ

ШКОЛЕ НОВЕ ПОЛИТИКЕ

 

Иницијатива младих за људска права објављује конкурс за упис четврте генерације студената/киња Школе нове политике, која ће почети крајем септембра 2010. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

четвртак, 03 јун 2010 14:09

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.63.став 3 Закона о управљању отпадом ( '' Сл.гласник РС '', бр. 36/09 )

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе, организације и јавност да је од стране Министарства животне средине и просторног планирања поднет Захтев за давање мишљења на поднети захтев предузећа '' Хемигум '' д.о.о Горњи Милановац за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада(гумени отпад из производње и отпадне пластичне амбалаже) и Захтев за складиштење и тртман неопасног отпада(гумени отпад из производње и отпадне пластичне амбалаже)-број предмета 19-00-00341/2010-02 од 24. маја 2010.године.

Страна 193 од 195

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин