Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Сервисне информације

понедељак, 24 септембар 2012 08:51
ЈКП Комуналац: Данас ће радити на сакупљању смећа у Книћу, као и на сечењу међа поред пута Кнић- Баре у Опланићу. У току су радови на превозу камена за МЗ Кусовац.
Дом здравља " Даница и Коста Шамановић ": Према извештају хитне службе дома здравља за предходна 24h поред амбулантских прегледа  било је и излазака на терен између којих је и излазак на терен услед две саобраћајне незгоде као и превоз санитетом до КБЦ у Крагујевцу.   

ЈАВНИ УВИД

понедељак, 17 септембар 2012 13:06

img20120917_18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 350-847/12-01
17.09.2012.године
К Н И Ћ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 На основу чл.50. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'',бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), чл. 60. - 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'',бр. 31/10 и 69/10), чл.5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'',бр. 135/04 и 88/10), и акта Републичке агенције за просторно планирање бр.350-255-54/10-01 од 14.09.2012.године, ИЗЛАЖУ СЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА, КОМПЛЕТ РЕФЕРАЛНИХ КАРАТА И ТО У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ-КАНЦЕЛАРИЈА БР.15.

Јавни увид у нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 18. септембра до 17. октобра 2012.године, сваког радног дана, од 9,оо часова до 14,оо часова.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Снежана Лазић

Сервисне информације

понедељак, 17 септембар 2012 08:46
ПС Кнић: За дане викенда није било значајних интервенција.
Дом здравља" Даница и Коста Шамановић": Према извештају хитне службе за дане викенда није било значајних интервенција.
ЈКП Комуналац: Данас ће радити на превозу камена за МЗ Кусовац, као и на сечењу међа поред пута у месту Драгушица. Данас ће почети и са очитавањем водомера.

Сервисне информације

петак, 14 септембар 2012 08:37
ПС Кнић: За предходна 24h догодиле су се две саобраћајне незгоде у којима су две особе задобиле лакше телесне повреде.
Дом здравља" Даница и Коста Шамановић": Према извештају хитне службе осим мањег броја амбулантских прегледа и прегледа на терену није било већих интервенција.
ЈКП Комуналац: Данас ће радити на ископавању канала и чишћењу истокг на путу Кнић- Топоница у Драгушици. Радиће и на поправци квара на водоводу у Книћу и Грабовцу.

Сервисне информације

четвртак, 13 септембар 2012 08:57
ПС Кнић: За предходна 24h није било значајних интервенција.
Дом здравља" Даница и Коста Шамановић": Према извештају хитне службе осим мањег броја амбулантских прегледа није било већих интервенција.
ЈКП Комуналац: Данас ће радити на постављању саобраћајних знакова као и на чишћењу и сечењу међа поред пута, на путном правцу Кнић- Топоница. Радиће и на чишћењу изворишта у Рашкопвићу.

Сервисне информације

среда, 12 септембар 2012 09:54
ПС Кнић: Према извештају за предходна 24h није било већих интервенција.
Дом здравља " Даница и Коста Шамановић": Према извештају хитне службе осим мањег броја амбулантских прегледа није било већих интервенција.
ЈКП Комуналац: Данас ће радити на попуњавању ударних рупа на путном правцу Гунцати- Жуње. Радиће и на поправци и чишћењу водовода у Рашковићу. 
Страна 198 од 216

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин