Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

  Општинско веће општине Кнић, на 15. седници, која је одржана 05.02.2015.године, усвојило је Извештај о раду Општинског већа за 2014.годину, исти упутило Скупштини на разматрање, са иницијативом да се припреми измена Пословника о раду Општинског већа, како би се дефинисао ефикаснији начин рада чланова Већа у праћењу стања у областима друштвеног живота за које су задужени.

  Веће је утврдило предлог Одлуке о допуни одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације, и предложиће Скупштини да се састав штаба прошири, тако да у раду Општинског штаба у будуће учествује и представник Војске Србије.

  У скалду са обавезама из Закона о заштити животне средине, Веће је утврдило предлог Програма заштите животне средине за територију општине Кнић за 2015.годину, и исти доставило ресорном Министарству на давање сагласности.

  У циљу стварања повољнијег пословног амбијента на подручју општине, Веће је донело Одлуку о оснивању Пословног савета општине Кнић, којом је дефинисало састав савета, начин рада и одлучивања. Усвојен је Извештај о активностима општине Кнић у Програму ЕУ "Хоризонт 2020".

Srednja skola Knic Средња школа Кнић је у сарадњи са локалном самоуправом предложила Школској управи Крагујевац план уписа ученика за школску 2015/2016.годину. На основу сагледавања потреба и интересовања ученика предложен је план уписа за образовне профиле туристички техничар и финансијски администратор. Поред два тражена профила предлог је допуњен са захтевом за формирање једног одељења у подручју рада машинство и обрада метала и то за ученике образовног профила бравар, металоглодач и аутомеханичар будући да су потребе за овим профилима исказала два привредна субјекта, и то „RAPP MARINE“ из Груже и „ЕМА“ из Кнића. О исказаном интересовању ученика за ово подручје рада говори и чињеница да се редовни ученици Средње школе у Книћу, одмах по завршетку школовања уписују као ванредни ученици ради преквалификације у образовне профиле машинске струке. 

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената са територије Општине Кнић ('' Службени гласник општине Кнић '', бр.16/013), Комисија за доделу студентских стипендија Општине Кнић, расписује

К О Н К У Р С
за доделу студентских стипендија за школску 2014/2015. годину

I Услови за доделу стипендија

Општина Кнић ће стипендирати студенте државних универзитета који имају пребивалиште на територији општине Кнић а чије се студирање финансира из буџета.
Право учешћа на конкурсу имају:

- студенти од друге године студија па до завршне године редовних студија, односно до истека апсолвентског стажа, са просечном оценом из предходне године студија 8,50 и већом, а да нису остварили право на Републичку стипендију.

 

У општини Кнић као партнеру граду Крагујевцу на Пројекту „Ефикасно управљање имовином - темељ локалног економског развоја“, који се реализује у оквиру EU EXCHANGE- 4, дана 26. и 27. 01. 2015. године, у хотелу „ЕУРО - ГАЈ“ одржана је обука за запослене у локалним самоуправама. 
На обуци је учествовало 30 запослених у управама и јавним предузећима града Крагујевца и општинама Рековац, Топола, Баточина и Кнић.
на пројекту. Обуку на тему прикупљање, обрада и управљање просторним подацима – географски информациони систем (ГИС) је реализовао стручни тим П.Д. „МСП“ из Краљева. 

Саопштење за избеглице

уторак, 27 јануар 2015 08:30

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, дана 26. 01. 2015 године издао је саопштење. Детаљније информације можете погледати овде:

Матична подручја

среда, 21 јануар 2015 11:26

   Одлуком Скупштине општине Кнић о матичним подручјима на територији општине Кнић,од 25. 12. 2014 године, одређена су матична подручја за која се воде матичне књиге и утврђена седишта матичних подручја на територији општине Кнић. На триторији општине Кнић одређују се следећа матична подручја:

1) Матично подручје Кнић, са седиштем у Книћу, које чине насељена места: Кнић, Рашковић, Драгушица, Вучковица, Гунцати, Жуње и Бумбарево Брдо. Матичар Гордана Обрадовић, 034/ 510-132;

2) Матично подручје Гружа, са седиштем у Гружи, које чине насељена места: Гружа, Грабовац, Пајсијевић, Балосаве, Честин, Липница, Љубић, Бајчетина, Лесковац, Губеревац, Врбета. Матичар Александар Михаиловић, 034/ 515-504;

3) Матично подручје Топоница, са седиштем у Топоници, које чине насељена места: Топоница, Кусовац, Опланић, Бечевица, Коњуша, Брестовац, Радмиловић, Претоке, Борач, Забојница, Брњица, Дубрава и Суморовац. Матичар Љубомир Јанковић, 034/ 519-101;

4) Матично подручје Баре, са седиштем у Барама, које чине насељена места: Баре, Љуљаци,Кнежевац, Кикојевац и Гривац. Матичар Радомир Урошевић, 034/ 6796-208.

Страна 204 од 248

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин