Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ 2011/2012.

четвртак, 01 март 2012 22:58

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/2007), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'', бр.95/2008), члана 14. став 2. и члана 18. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић (''Општински сл. гласник'', бр. 1/07), Одлуке о првој измени Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић (''Сл. гласник општине Кнић'', бр. 4/2009) и Одлуке о буџету Општине Кнић за  2012. годину, Председник општине Кнић донео је

 О Д Л У К У
о додели студентских стипендија за школску 2011/2012. годину

Почев од данас незапослене породиље са подручја општине Кнић могу подносити захтев за остваривање права на новчано давање. Ово право се може остварити по основу рођења детета које је рођено почев од 01.01.2012. године, као и рођења детета које ће током 2012. године навршити годину дана живота, и то за период од 01.01.2012. године до навршене године дана живота детета. Захтев се подноси Центру за социјални рад ''Кнић'' у Книћу.

О томе шта вам је потребно од документације, о условима за остваривање права и другим значајним питањима, можете се информисати овде >>> (Службени гласник општине Кнић бр.1/12 - .pdf формат)

Јавна набавка

петак, 10 фебруар 2012 14:30

Општина Кнић оглашава позив за подношење понуда за јавну набавку у оквиру пројекта "Унапређење статуса избеглих и интерно расељених лица на подручју општине Кнић", а који се спроводи у оквиру Програма EuropeAid/131079/L/ACT/RS - "Унапређење животних услова, права и запошљавања избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) у Србији" који је финансиран од стране Европске уније.
Предмет јавне набавке је теренско возило.
Конкурсну документацију можете преузети [rokdownload menuitem="235" downloaditem="157" direct_download="false"]овде >>>[/rokdownload]

Јавна расправа

четвртак, 08 децембар 2011 22:00

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, поступајући по закључку Општинског већа општине Кнић, број___/2011-01 од 08.12.2011.године, на основу чл. 4. и 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр. 108/08), донео je 

ЗАКЉУЧАК
О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

1. Јавна расправа ће се одржати о следећим актима:

  • нацрту Одлуке о Буџету општине Кнић за 2012.годину;
  • нацрту Програма друштвено-економског развоја општине Кнић за 2012.годину;
  • нацрту Програма одржавања заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних објеката у 2012.години у општини Кнић,
  • нацрту Програма Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић за 2012.годину,
  • Програму рада ЈКП ''Комуналац'' Кнић, за 2012. годину, и
  • нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

Документе можете преузети овде >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ

уторак, 15 новембар 2011 12:47

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
Општинска управа
Бр.501-926/2011-03
15.11.2011. године
К Н И Ћ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.63. и чл. 69. Закона о управљању отпадом (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09 и 88/010 )

О Б А В Е Ш Т А В А

Заинтересоване органе, организације и јавност да је поднет захтев предузећа'' ИНОГАЈ '' д.о.о из Љубића, општина Кнић за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада на локацији кп.бр.1203/2 у КО Љубић – бр.предмета 501-926/2011-03 од 15.11.2011.године.

Министарка омладине и спорта Снежана Самарџић-Марковић,свечано ће данас у Гружи,са почетком у 17,00 часова, у Основној школи ''Рада Шубакић'',отворити новоизграђени MINI PITCH терен.
Страна 223 од 234

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин