Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

                  Министарство економије и регионалног развоја објавило је позив за праксу свим младим дипломираним студентима и апсолвентима.Пракса ће бити организована у овој институцији за укупно 24 лица,а обављаће се у службама Министарства у Београду у трајању од најдуже 6 месеци,почев од 15. јуна 2010.године.

             У оквиру акције ''Очистимо Србију 2010.'', у суботу 5. јуна,на Дан заштите животне средине,биће одржана велика радна акција прикупљања и сепарације отпада на територији Републике Србије под називом ''ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ СРБИЈЕ''.

ДОДЕЉЕНЕ 42 СТИПЕНДИЈЕ

понедељак, 24 мај 2010 12:12

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи

(''Службени гласник РС'', бр.129/2007), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'', бр.95/2008), члана 14. став 2. и члана 18. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић ( '' Општински сл. гласник '', бр. 1/07 ), Одлуке о првој измени Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић ( '' Сл.гласник општине Кнић '',бр.4/2009 ) и Одлуке о буџету Општине Кнић за 2010.годину, Председник општине Кнић донео је

 

О Д Л У К У

о додели студентских стипендија за школску 2009/2010 годину

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената са територије Општине Кнић и Одлуке о првој измени Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић ( '' Општински службени гласник '', бр.1/2007 и 4/2009 ), Комисија за доделу студентских стипендија Општине Кнић, расписује К О Н К У Р С за доделу студентских стипендија за школску 2009/2010. годину

ПОПЛАВЕ У ГРУЖАНСКОМ КРАЈУ

среда, 17 март 2010 12:42

Половином месеца фебруара 2010.године услед велике количине падавина и наглог отапања снега,дошло је до изливања реке Груже и њених притока,чиме су поплављеневелике површине пољопривредног земљишта.Изливање из водотокова је у оквиру комплетног слива реке Груже,укључујући и површине у горњем току изнад акумулационог језера.У сарадњи са Републичком пољопривредном инспекцијом и Службом за катастар непокретности на терену је лоцирано подручје захваћено поплавом.

12.марта 2010.године,одржана је 13.по реду редовна седница Скупштине општине Кнић.На овој седници усвојена су Планска акта(Програм друштвено-економског развоја општине Кнић за 2010.г, Програм одржавања, заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних објеката у 2010.г., у општини Кнић, са програмима развоја Месних заједница)општине Кнић за 2010.годину,као и Одлука о буџету за 2010.годину и програм Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић за 2010.годину

Страна 233 од 234

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин