Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КНИЋ

ПОПИСНА КОМИСИЈА

Број:052-412-1/11-01

Датум: 10.08.2011. године,

КНИЋ

 

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ ЗА ОБУКУ

ОПШТИНА КНИЋ

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

 

Позивају се грађани који желе да учествују у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у својству пописивача да се у периоду од 15. до 19. августа пријаве у општини/граду у којем станују.

ЗЛАТНО ЗРНО ШУМАДИЈЕ - КНИЋ 2011.

четвртак, 28 јул 2011 13:39

30.јула 2011.године у просторијама Дома културе у Книћу одржаће се завршна манифестација ''Златно зрно Шумадије'',која се организује под покровитељством Шумадијског управног округа и Општине Кнић.

У складу са Уредбом о утврђивању програма расподеле и коришћења средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2011. години („Службени гласник РС“ број 14/11 од 04.03.2011. године) Министарство омладине и спорта расписује

                                             КОНКУРСЕ

                  за програме и пројекте у области омладинске политике:

 

1. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе - Млади су закон Рок за достављање предлога пројеката је 22. јул 2011. године.

Конкурсну документацију са свим прилозима можете преузети овде.

 

2. Конкурс за подизање капацитета младих за писање пројеката и њихово активније         укључивање у програме Европске уније и европске интеграције

Рок за достављање предлога пројеката је 28. јул 2011. године.

Конкурсну документацију са свим прилозима можете преузети овде.

 

Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић дана 17.маја 2011.год. организује бесплатан одлазак на Сајам пољопривреде у Нови Сад, за пољопривредне произвођаче који имају регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Кнић.
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу пријавити свом савету месне заједнице који ће направити спискове за одлазак на сајам најкасније до 11.05.2011.год. У случају спречености пријаве се могу извршити и у Агроцентру и на бр.тел.510-489
Цена уласка на сајам је 350 дин. по особи. Време и место поласка биће накнадно утврђено.
На основу Закона о безбедности хране (''Сл. гл. РС'' 41/09), рок за усклађивање са одредбама овог Закона за правна лица и предузетнике који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње истиче 10.06.2011. године. Законом је између осталог прописано да су субјекти у пословању храном дужни дакористе упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACCP (систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под њиховом контролом, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака).
Страна 240 од 248

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин