Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА ЈЕ ПРОДУЖИЛА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, 26.НОВЕМБРА 2016.ГОДИНЕ. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧИ МОГУ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПЕТКА, 28.10.2016.ГОДИНЕ. Образац за предлагање и извод из одлуке налази се у прилогу.

На основу захтева Општине Кнић и документације која је упућена Канцеларији за управљање јавним улагањима, општини Кнић су Закључком Владе Републике Србије број 351-9647/2016 од 11.10.2016. године одобрена средства у износу од 3.116.652 динара. Предметна средства се односе на реконструкцију крова Дома здравља "Даница и Коста Шамановић" у Книћу изнад педијатрије и реконструкцију крова здравствених станица у Гружи и Топоници. Након спроведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача, биће започети радови на реконструкцији.

Завршено је извођење радова на инвестиционом одржавању прве фазе општинског пута у мз Гружа - Грабовац, ( пут стара школа - кућа Миша Максовића), на територији општине Кнић.

Укупна вредност изведених радова је 3.839.748,00 динара са ПДВ-ом.

Инвеститор: Буџетски фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић

Извођач радова: ПЗП Крагујевац Д.О.О. из Крагујевца

Јуче 11.10.2016. године је потписан уговор између Фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и предузећа ''ПЗП Крагујевац'' Д.О.О из Крагујевца за извођење радова на рехабилитацији-инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Вучковици, (пут ка Барловима), на територији општине Кнић. Укупна угворена вредност је 2.546.400,00 динара са ПДВ-ом.

У организацији Центра за културу, туризам и спорт-Кнић, Европског покрета Србије и општине Кнић, одржана су предавања на теме : "ЕУ-кратак историјат и тренутни изазови" и "Србија на путу у ЕУ- предности и изазови". Предавања је одржао професор Михаило Црнобрња, председник Европског покрета у Србији, дугогодишњи професор Факултета политичких наука у Београду, унивезитета у Монтреалу и Отави у Канади , професор на предметима о европским интеграцијама и теорији и политици одрживог развоја на београдском Факултету за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) и амбасадор Југославије при Европској унији у периоду од 1989-1992.


У кабинету помоћника министра привреде задуженог за приватизацију и стечај Драгана Угрчића, одржан је састанак коме су присуствовали руководилац пројекта за стечај предузећа „Застава ауто делови“ Татјана Лалошевић, руководилац пројекта „21. октобар“ Топоница Анкица Момчиловић, председник општине Кнић Зоран Ђоровић, члан Општинског већа задужен за привреду Дамјан Ћупрић и помоћник председника општине за економски развој, развој привреде, пољопривреде и туризма Љиљана Радоњић.

Страна 105 од 176

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин