Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Саопштење

петак, 07 фебруар 2014 13:58

У среду, 05.фебруара 2014 године одржана је седница Скупштине општине Кнић, на којој се одлучивало о предлогу за разрешење председника општине Кнић, Драгане Јовановић, изабране са изборне листе "Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије".
За разрешење председника општине се на тајном гласању изјаснило 19 одборника, од укупно 33 одборника колико броји Скупштина општине Кнић.
С обзиром да је за разрешење председника општине потребна већина од укупног броја одборника (најмање 17) и да је разрешење подржало 19 одборника, председник општине Драгана Јовановић, изабрана са изборне листе "Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије" је разрешена дужности, и у складу са Законом и Статутом наставља да обавља техничке послове до избора новог председника општине. 

ЈАВНИ ОГЛАС

петак, 31 јануар 2014 12:55

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 14.,15., 17. и 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Сл. гласник РС''бр.104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку(''Сл.гласник РС'', бр. 15/2012) објављује

Ј А В Н И  О Г Л А С

 Поводом парламентарних избора за избор народних посланика Народне Скупштине Републике Србије који су расписани за 16. март 2014. године обавештавају се грађани да је део бирачког списка за подручје општине Кнић изложен на увид грађанима у згради Скупштине општине Кнић у Книћу, канцеларија број 14, сваког радног дана у времену од 07,оо до15,оо часова.

ЈАВНИ ОГЛАС

петак, 31 јануар 2014 12:28

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 14.,15., 17. и 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Сл. гласник РС''бр.104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку(''Сл.гласник РС'', бр. 15/2012) објављује

 Ј А В Н И О Г Л А С

Поводом парламентарних избора за избор народних посланика Народне Скупштине Републике Србије који су расписани за 16. март 2014. године обавештавају се грађани да је део бирачког списка за подручје општине Кнић изложен на увид грађанима у згради Скупштине општине Кнић у Книћу, канцеларија број 14, сваког радног дана у времену од 07,оо до15,оо часова.               Грађани имају право да изврше увид у бирачки списак у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се врши на тај начин што се путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана, имена и презимена и других података омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, а све у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Општина Кнић у Програму EU Exchange4

петак, 31 јануар 2014 08:33

Општина Кнић је после апликације у оквиру Отвореног позива за локалне самоуправе за подршку у стратешком планирању и управљању финансијама у оквиру Програма EU EXCHANGE 4, на основу оцене независног евалуационог тима изабрана за подршку у изради програмског/капиталног буџета. 
Овим поводом представници Општине Кнић су у среду 29.01.2014.године у Београду присуствовали свечаној церемонији потписивања Споразума са СКГО, који је у име локалне самоуправе потписао заменик председника општине Др Милован Исаиловић. 

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената са територије Општине Кнић ('' Службени гласник општине Кнић '', бр.16/013), Комисија за доделу студентских стипендија Општине Кнић, расписује

К О Н К У Р С за доделу студентских стипендија за школску 2013/2014 годину

I Услови за доделу стипендија

 Општина Кнић ће стипендирати студенте државних универзитета који имају пребивалиште на територији општине Кнић а чије се студирање финансира из буџета. Право учешћа на конкурсу имају:

- студенти од друге године студија па до завршне године редовних студија, односно до истека апсолвентског стажа, са просечном оценом из предходне године студија 8,50 и већом, а да нису остварили право на Републичку стипендију.

Право на стипендију у већем новчаном износу имају талентовани студенти од друге па до завршне године основних студија и то:

- студенти са значајним објављеним радовима или одговарајућим уметничким остварењима са најмањом просечном оценом у току студија 8,50,

- студенти истакнути спортисти који освоје једно од прва три места на међународном односно на републичком такмичењу са најмањом просечном оценом у току студија 8,50,

- студенти који се школују на факултетима чија су занимања дефицитарна на подручју општине Кнић са најмањом просечном оценом у току студија 8,50.

Право на стипендију немају студенти војне и полицијске академије и других сличних факултета за које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија.

Оглас

четвртак, 30 јануар 2014 09:48

На основу Закључка општинског већа општине Кнић бр.9-962/13-01 од 06.12.2013 године, Комисија образована решењем Општинског већа општине Кнић бр.9-962/2013-01-1 од 01.10.2013 године, расписује

О Г Л А С
Ради отуђење покретних ствари- возила у својини општине Кнић, непосредном погодбом

1. ОГЛАШАВА СЕ да ће се спровести поступка отуђења покретних ствари- возила у својини општине Кнић непосредном погодбом и то:

-Путничко возило марке Фиат темпра 1,6 ГС, регистарска ознака КG-018-VN, година производње 1989 година, почетна цена у динарима 95.496,80.

- Путничко возило марке Југо 60 Корал, регистарска ознака КG-074-VP, година производње 2003 године, Почетна цена у динарима 85.192,40.

-Путничко возило марке Застава Корал 1.1, регистарска ознака КG-018-VŽ, година производње 2004 година, почетна цена у динарима 109.577,73.

-Комбибус марке Ренаулт мастер Т5D LWB, регистарске ознаке KG-043-XR, година производње 1994 година, почетна цена у динарима 201.446,70.

Почетне цене за отуђење ових моторних возила утврђена је на основу акта надлежног пореског органа. 

Страна 105 од 140

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин