Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Одржана 5. седница општинског Већа

уторак, 27 септембар 2016 11:53

У суботу, 24. септембра 2016. године, са почетком у 8.00 часова, одржана је 5. седница Општинског већа. Седницу је водио Зоран Ђоровић, председник општине и председник општинског Већа. У седници су учествовали и Јелена Обрадовић, заменица председника општине и члан Већа, као и 6 чланова Већа - Здравко Здравковић, Милосав Басарић, Срећко Илић, Дамјан Ћупрић, Горан Илић и Марко Анђелковић.

Седници су присуствовали и Бранко Јовановић, заменик председника Скупштине, Биљана Пантовић, секретар Скупштине, Саша Милошевић, секретар Већа, Томислав Павловић, начелник Општинске управе, Дејан Радовановић, в.д. директора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, Љиљана Радоњић и Радомир Урошевић, помоћници председника општине, Миленко Петровић, Општински правобранилац, Наташа Ћупрић и Марина Петровић, начелници Одељења општинске управе. Састанку је присуствовао и Милета Илић, в.д. директора ЈКП „Комуналац“ Кнић.

На седници су усвојене одлуке о јавним паркиралиштима, о ауто-такси превозу на подручју општине Кнић, о подизању и одржавању споменика на територији општине Кнић, као и одређивању земљишта за гробље. Усвојен је Програм подршке оснивању малих и средњих предузећа и предузетничких радњи криз субвенционисање самозапошљавања за 2016. годину, као и Правилник о додели бесповратних средстава из Буџета општине Кнић за 2016. годину, намењених за подршку оснивању малих и средњих предузећа и предузетничких радњи кроз субвенционисање самозапошљавања. Такође, на седници је усвојен и Правилник о трећој измени и допуни Правилника о додели средстава за програме у области спорта (спортских друштава, спортских организација, клубова и удружења од интереса за општину Кнић који се финансирају из Буџета општине Кнић). По први пут је усвојен Програм и Правилник о додели средстава путем дотација из Буџета општине за 2016. годину намењених за подстицање Програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења грађана у општини Кнић.

На седници је усвојен Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа паса луталица и Решење о образовању комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Кнић. Разматран је извештај ЈКП „Комуналац“ о потраживању по основу пружених комуналних услуга, Записник управног инспектора о спроведеном редовном инспекцијском надзору у Општинској управи општине Кнић, Извештај ОО Црвеног крста у вези са спроведеном акцијом добровољног давања крви, нацрт Протокола о сарадњи између Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић и Општинске управе општине Кнић. На седници Већа разматрани су захтеви грађана за финансијску помоћ, захтева МЗ Пајсијевић за сaнацију клизишта у засеоку „Долови“ у Пајсијевићу, као и информација о закљученом Уговору о донацији између општине Кнић и Јанковић Милоша из Пајсијевића за рехабилитацију – инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у Пајсијевићима, са прикључком за цркву, у дужини од 230 м.

ЗАВРШЕН МОСТ У КОЊУШИ

уторак, 27 септембар 2016 10:35

Дана 06.07.2016. године закључен је уговор о извођењу радова на изградњи моста у Коњуши. Уговор је закључен између Канцеларије за управљање јавним улагањима, Општине Кнић и предузећа за путеве "Крагујевац"Д.О.О. Укупна вредност изведених радова је 3.191.457,61 дин. без ПДВ-а.

Радови на овом пројекту отпочели су 15.07.2016. године и завршени су 20.08.2016.год, чиме је испоштован уговором предвиђени рок за завршетак радова од 45 календарских дана.

Дана 19.09.2016. године закључен је уговор о донацији између Општине Кнић и г-дина Милоша Јанковић из Пајсијевића, а у складу са условима дефинисаним на основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи.

У току су радови на постављању недостајуће вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Кнић.

У оквиру навединих радова врши се и постављање знакова III-23 који означавају " назив насељеног места " тако да ће до краја септембра месеца сва насељена места на територији општине Кнић имати знак који означава границу територије од које почиње насељено место.

Укупна вредност набављене вертикалне саобраћајне сигнализације са стубовима је 499.540,80 динара.

Израду вертикалне саобраћајне сигнализације је извршила фирма СИГНАЛИЗАЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ Д.О.О. а постављање у оквиру редовног одржавања путева на територији општине Кнић изводи ЈКП КОМУНАЛАЦ Кнић.

Данас је у свечаној сали општине Кнић Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, одржала промоцију програма за подршку предузетништву, намењених нарочито почетницима у бизнису, малим и средњим предузећима, као и привредним друштвима и предузетницима кластерима на територији општине Кнић.

Помоћник председника за економски развој општине Кнић г-ђица Љиљана Радоњић је на овом скупу најавила да ће и општина Кнић расписати конкурс за доделу бесповратних средстава у виду грантова за почетнике у предузетништву и истакла да је локална самоуправа спремна да да пуну подршку грађанима кроз доступност информацијама, сарадњом са Регионалном агенцијом, помоћ при конкурисању, помоћ у виду бесплатних обука за писање бизнис планова који се реализују у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Општински службени гласник бр. 1/07" ) општине Кнић је дана 19.09.2016. године, донео председник

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

 

Страна 113 од 182

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин