Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Заједничким улагањем Фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и мештанима Месне заједнице Гунцати асфалтирана је деоница пута у дужини од 620 м, у месној заједници Гунцати засеок  Бечановићи. Укупна инвестиција на овој деоници пута је 4.000.000,00 динара.

 

   

КУД "Гружа" на Златибору

петак, 12 јун 2015 14:13

07.јуна на обронцима Златибора, на X "Сеоском вишебоју- Јабланица 2015", познатом у народу као сеоска олимпијада, у оквиру културно уметничког програма представио се КУД "Гружа" из Груже, КУД "Златибор" и КУД "Просвјета" из Руда. Наступ гружанских момака и девојака продубљује наставк културне сарадње двеју општина Кнић и Чајетина. Организатор ове манифестације је Туристичко удружење Јабланица.

   

11.06.2015.године у 9 часова одржан је свечани пријем ђака вуковаца у општини Кнић за школску 2014/15 годину Основних школа Кнић, Гружа и Топоница као и Средње школе Кнић. Укупно је 11 ђака вуковаца, од којих је 10 из основне школе и 1 ученик из средње школе. Поред ученика пријему су присуствовали директори школа, разредне старешине као и родитељи. Вуковце је поздравио Председник оштине и пожелео им успех у даљем школовању и напредовању и достојном презентовању опшине Кнић, са жељом да се по завешетку школовања врате и да наставе да живе и раде и својим радом допринесу напредку општине Кнић. Приликом свечаног пријема вуковцима су уручене награде- књиге за постигнут успех и звање носиоца дипломе "Вук Караџић".

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

уторак, 26 мај 2015 14:19

Грађанима који имају непокретности-парцеле на подручјима К.О.: Забојница, Суморовац, Брњица, Вучковица, Кнић, Грабовац, Пајсијевић, Губеревац и Лесковац

1.Обавештавамо Вас да је у току јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу далековода 400 кв Крагујевац 2- Краљево 3 на подручју општине Кнић.
Јавни увид траје до 07.јуна 2015. године. Увид у нацрт плана се може извршити у просторијама Општинске управе општине Кнић радним данима, од 07,оо до 15,оо часова. Такође Нацрт Плана је доступан и на веб сајту општине Кнић www.knic.rs
Планирано је да се, због слабе посећености већ одржане јавне презентације поново организује јавна презентација, највероватније 02. јуна 2015. године у просторијама Скупштине општине Кнић- сала број 18, а о тачном термину се можете накнадно информисати на телефон 034/510-113.
Заинтересована правна и физичка лица могу у току јавног увида доставити примедбе у писаној форми Општинској управи општине Кнић- Одељењу за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, најкасније до 07. јуна 2015.године.
По истеку јавног увида одржаће се јавна седница Комисије за планове општине Кнић на којој подносиоци примедби могу образложити своје примедбе које су у току јавног увида доставили у писаној форми, а о тачном термину се можете накнадно информисати на телефон 034/510-113.
2. У циљу благовременог информисања грађана,а ради заштите њихових интереса, ово обавештење са списком парцела које су у обухвату Нацрта Плана и расположивим подацима о власницима поменух непокретности истаћи на огласним таблама Месних Заједница које обухватају подручја наведених катастерских општина.

Списак парцела са подацима о власницима у електронској форми се налази у прилогу овог обавештења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић

Јавни позив

петак, 22 мај 2015 10:32


Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Кнић
Комисија за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 320-679/2015-03
Датум: 21.05.2015. године                                               ЈАВНИ ПОЗИВ
     ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
        ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУУ складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Кнић, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
- функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих
засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три
године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у
даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у
државној својини на територији општине Кнић
- објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на
територији општине Кнић.
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на
пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Кнић за
2016. годину, до дана 30.октобра 2015. године.


ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
К Н И Ћ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Фонд за развој пољопривреде општине Кнић и ове године традиционално организује одлазак на Сајам пољопривреде у Нови Сад дана 12.05. 2015. Године (уторак).
Потребно је да нам најкасније до недеље 10.05.2015. године до 21 сат доставите спискове заинтересованих пољопривредника за одлазак на Сајам са уплатама од 400,00 динара по особи.

Контакт телефон:

• 510-489
• 062/ 306-199
• 062/ 306-125

Председник Управног одбора Фонда
Драгиша Јанковић, с.р.
 

Страна 128 од 176

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин