Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

    СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 19.09.2013.године, на основу члана 25.и члана 31.став 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.119/12), члана 44. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта –Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа ''Комуналац''Кнић (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.8/13) и члана 11. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.11/13), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић у Книћу

    1. На основу спроведеног јавног конкурса, за директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић у Книћу, именује се Милосав Пантовић, инжењер машинства из Кнића, на мандатни период од четири године. 

Оглас - ИРЛ

петак, 27 септембар 2013 00:00

На основу чл.9. став1. тачка1. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи, бр.9-1049/2013-03, од 25.09.2013.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу, расписује

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА


I

     Право на помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица смештене у неадекватном приватном смештају у Општини Кнић. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

Обавештењe

среда, 04 септембар 2013 08:28

Одлуком Фонда за пољопривреду, водопривреду и шумарство општине Кнић донете дана 29.08.2013 године, планирана су средства за кредитну подршку у набавци репроматеријала за јесењу сетву (семе, хемијска средства за заштиту од корова и минерална ђубрива) у сарадњи са Opportunity Bank.
Позивамо све заинтересоване пољопривредне произвођаче који су носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији општине Кнић да се пријаве за кредит служби Одсека за пољопривреду и туризам на контакт тел. 034/510-489

Јавна расправа

петак, 30 август 2013 12:39

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ
Бр. 30-929/13-01
30.08.2013.године
К Н И Ћ

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), организује се

ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа се спроводи о:
- предлогу Одлуке о првој измени и допуни Програма друштвено-економског развоја општине Кнић у 2013.години,
- предлогу Одлуке о првој измени и допуни Програма одржавања, заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних објеката у 2013.години у општини Кнић.
- предлогу Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о Буџету општине Кнић за 2013.годину, и
- Одлуци о првој измени и допуни Програма Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић за 2013. годину.

Скупштина општине Кнић, на основу чл.29. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић, број: 111-669/13-01 од 11.07.2013.године, на седници одржаној 11.07.2013.године, расписала је ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ" КНИЋ.

Оглас о јавном конкурсу је објављен у Службеном гласнику РС бр.63 од 19.07.2013. год. и може се преузети овде 

Пријем Вуковаца

четвртак, 04 јул 2013 10:43

Дана 20.06.2013.године одржан је пријем вуковаца- ученика осмог разреда Основних школа општине Кнић носиоца дипломе "Вук Караџић" код председника Општине Драгане Јовановић. Школске 2012/2013.године диплому "Вук Караџић" понело је 8 ( осам ) ученика и то:
Миленковић Софија и Секулић Кристина , ученице ОШ "Вук Караџић" из Кнића,
Аксентијевић Јована, Јовановић Теодора и Милићевић Милица, ученице ОШ "Свети Сава" из Топонице и
Миловановић Бранкица, Терзић Андреја и Јовановић Љубица, ученици ОШ "Рада Шубакић" из Груже.
Свечаном пријему присуствовали су и родитељи ученика, одељенске старешине и директори школа. Председник општине Драгана Јовановић је у свечаном обраћању ученицима честитала одличан успех и дипломе и пожелела одличне резултате у даљем школовању и том приликом им је уручила пригодне књиге као дар општине Кнић за показано знање.

Страна 128 од 159

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин