Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Донето решење

уторак, 24 април 2012 17:50
Изборна комисија општине Кнић, на седници одржаној 23. априла 2012. године, донела је Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника у Скупштини општине Кнић. Решење је објављено у Службеном гласнику општине Кнић и може се преузети овде >>> (.pdf)
Изборна комисија општине Кнић, на седници одржаној 23. априла 2012. године, донела је Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника у Скупштини општине Кнић. Решење је објављено у Службеном гласнику општине Кнић који можете преузети овде >>> (.pdf)

Јавни оглас

среда, 14 март 2012 14:45
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 14.,15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Сл.гл.РС''бр.104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку(''Сл.гласник РС'', бр. 15/2012) објављује

Ј А В Н И  О Г Л А С

Поводом расписаних парламентарних избора за избор народних посланика Народне Скупштине Републике Србије и локалних избора за избор одборника Скупштина општина који су расписани за 06. мај 2012. године обавештавају се грађани да је део бирачког списка за подручје општине Кнић изложен на увид грађанима у згради Скупштине општине Кнић у Книћу, канцеларија број 14, сваког радног дана у времену од 07,оо до15,оо часова.

Јавна расправа - програми рада

понедељак, 05 март 2012 14:51
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ
Број: 30-271/12-01-1
05.03.2012.године
К Н И Ћ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу чл.7. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавња јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр. 108/08), обавештавам Вас да сам на основу Закључка Општинског већа општине Кнић бр.30-271/12-01 од 05.03.2012.године, организовао јавну расправу о:

- Програму рада Општинске библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић'' из Кнића за 2012.годину, који је донео Управни одбор Општинске библиотеке, на седници од 25.01.2012.године, и

- Програму рада Туристичке организације ''Кнић'' из Кнића, који је донео Управни одбор Туристичке организације, на седници од 23.01.2012.године.

СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ 2011/2012.

четвртак, 01 март 2012 22:58

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/2007), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'', бр.95/2008), члана 14. став 2. и члана 18. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић (''Општински сл. гласник'', бр. 1/07), Одлуке о првој измени Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић (''Сл. гласник општине Кнић'', бр. 4/2009) и Одлуке о буџету Општине Кнић за  2012. годину, Председник општине Кнић донео је

 О Д Л У К У
о додели студентских стипендија за школску 2011/2012. годину

Почев од данас незапослене породиље са подручја општине Кнић могу подносити захтев за остваривање права на новчано давање. Ово право се може остварити по основу рођења детета које је рођено почев од 01.01.2012. године, као и рођења детета које ће током 2012. године навршити годину дана живота, и то за период од 01.01.2012. године до навршене године дана живота детета. Захтев се подноси Центру за социјални рад ''Кнић'' у Книћу.

О томе шта вам је потребно од документације, о условима за остваривање права и другим значајним питањима, можете се информисати овде >>> (Службени гласник општине Кнић бр.1/12 - .pdf формат)

Страна 128 од 140

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин