Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

 

         На основу чл.10. став 1. Правилника о раду Комисије, бр.9-743/2015-01, од 16.06.2015.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу расписује,

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ЗАВРШЕТАК, ДОГРАДЊУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

                                       I

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице интерно расељених лица смештене у неадекватном приватном смештају у општини Кнић. Потребно је да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:
1.да је корисник - подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2.да корисник и чланови његовог породичног домаћинства који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији општине;
3. да су корисници смештени у неадекватном приватном смештају;
4. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
5.да не поседују непокретност у Републици Србији ван КиМ(места пребивалишта ) или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;
6. да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
7.да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији КиМ,а којом би могли да безбедно реше своје стамбене потребе;
8. да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
9. да породично домаћинство има радно способне чланове;
10. да поседују непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију и да је на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена изградња;
11. да се непокретност из тачке 10. овог члана налази на триторији Општине;
12.да је непокретност из тачке 10. овог члана у стању започете градње, односно на таквом степену изграђености да би се уградњом додељеног грађевинског материјала могла оспособити за употребу и становање.

                                       II

Помоћ се одобрава у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, у износу од 180.000,00 динара до максималног износа од 550.000,00 динара по породичном домаћинству корисника.

Обавештење

понедељак, 15 јун 2015 14:56

Заједничким улагањем Фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и мештанима Месне заједнице Гунцати асфалтирана је деоница пута у дужини од 620 м, у месној заједници Гунцати засеок  Бечановићи. Укупна инвестиција на овој деоници пута је 4.000.000,00 динара.

 

   

КУД "Гружа" на Златибору

петак, 12 јун 2015 14:13

07.јуна на обронцима Златибора, на X "Сеоском вишебоју- Јабланица 2015", познатом у народу као сеоска олимпијада, у оквиру културно уметничког програма представио се КУД "Гружа" из Груже, КУД "Златибор" и КУД "Просвјета" из Руда. Наступ гружанских момака и девојака продубљује наставк културне сарадње двеју општина Кнић и Чајетина. Организатор ове манифестације је Туристичко удружење Јабланица.

   

11.06.2015.године у 9 часова одржан је свечани пријем ђака вуковаца у општини Кнић за школску 2014/15 годину Основних школа Кнић, Гружа и Топоница као и Средње школе Кнић. Укупно је 11 ђака вуковаца, од којих је 10 из основне школе и 1 ученик из средње школе. Поред ученика пријему су присуствовали директори школа, разредне старешине као и родитељи. Вуковце је поздравио Председник оштине и пожелео им успех у даљем школовању и напредовању и достојном презентовању опшине Кнић, са жељом да се по завешетку школовања врате и да наставе да живе и раде и својим радом допринесу напредку општине Кнић. Приликом свечаног пријема вуковцима су уручене награде- књиге за постигнут успех и звање носиоца дипломе "Вук Караџић".

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

уторак, 26 мај 2015 14:19

Грађанима који имају непокретности-парцеле на подручјима К.О.: Забојница, Суморовац, Брњица, Вучковица, Кнић, Грабовац, Пајсијевић, Губеревац и Лесковац

1.Обавештавамо Вас да је у току јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу далековода 400 кв Крагујевац 2- Краљево 3 на подручју општине Кнић.
Јавни увид траје до 07.јуна 2015. године. Увид у нацрт плана се може извршити у просторијама Општинске управе општине Кнић радним данима, од 07,оо до 15,оо часова. Такође Нацрт Плана је доступан и на веб сајту општине Кнић www.knic.rs
Планирано је да се, због слабе посећености већ одржане јавне презентације поново организује јавна презентација, највероватније 02. јуна 2015. године у просторијама Скупштине општине Кнић- сала број 18, а о тачном термину се можете накнадно информисати на телефон 034/510-113.
Заинтересована правна и физичка лица могу у току јавног увида доставити примедбе у писаној форми Општинској управи општине Кнић- Одељењу за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, најкасније до 07. јуна 2015.године.
По истеку јавног увида одржаће се јавна седница Комисије за планове општине Кнић на којој подносиоци примедби могу образложити своје примедбе које су у току јавног увида доставили у писаној форми, а о тачном термину се можете накнадно информисати на телефон 034/510-113.
2. У циљу благовременог информисања грађана,а ради заштите њихових интереса, ово обавештење са списком парцела које су у обухвату Нацрта Плана и расположивим подацима о власницима поменух непокретности истаћи на огласним таблама Месних Заједница које обухватају подручја наведених катастерских општина.

Списак парцела са подацима о власницима у електронској форми се налази у прилогу овог обавештења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић

Страна 133 од 182

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин