Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Гружанско језеро се убраја у групу језера која поседује одличне услове за бављење спортовима на води. Због сбоје специфичне тежине и брзине мешања воде, најпогодније је за спортисте који користе весла. Изузетну погодност представаља то што је језеро дугачко око 8 км и састоји се из два дела. Такви су услови да без обзира колико јак ветар дува , увек је могуће да се несметано весла јер се налази у усеку између брда и има тзв. "мирне" воде. Да је сеоски туризам уско повезан са спортско- рекреативним, показатељ су веслачи који низ година уназад, долазе на припрема на Гружанско језеро, а при том буду смештени домаћинствима која се баве сеоским туризмом. Од друге половине јула су на припремама веслачи Веслачког клуба " Тамиш" из Панчева и Веслачки клуб " Галеб" из Земуна. Почетком августа  очекује се Веслачки клуб " Партизан" из Београда. Тако да се очекује близу 100 спортиста који ће се на Гружанском језеру припремати за Државно првенство које ће се одржати у другој половини августа.

   


Општинско веће општине Кнић, на 24.седници, која је одржана 31.07.2015.године, разматрало је Извештај о оствареним приходима и примањима као и о извршеним расходима и издатцима Буџета по наменама и корисницима за период јануар- јун 2015.године. Одлуком о Буџету општине Кнић за 2015.годину планирани су укупни приходи и примања као расходи и издаци Буџета у износу од 400.305.000,00 динара. Остварени приходи и примања у периоду јануар- јун 2015.године, су у износу од 104.104.918,72 динара односно 26,01 %. Утврђен је суфицит у периоду јануар- јун 2015.године у износу од 50.254.320,43 динара односно 12,55 %. Стање сталне текуће Буџетске резерве 31.12.2014 године износи 2.083.983,06 динара. Издвајање у сталну буџетску резерву за период јануар- јун 2015.године износи 771.296,00 динара.Стална буџетка резерва коришћена je у извештајном периоду у износу од 116.133,00 динара, по решењима за помоћ за санирање последица од пожара и стручни преглед објеката и терена. За период јануар- јун 2015.године користила су се средства текуће буџетске резерве у износу од 922.052,12 динара.
Веће је разматрало извештај о реализацији програмских активности Црвеног крста Кнић за период 01.01.2015.- 30.06.2015.годину. Поред редовних календарских активности Цревеног крста, обавља и послове које му повери локална управа као и Министарство здравља и други органи.
У складу са Законом о исправности воде за пиће, веће је разматрало захтев ЈКП „Комуналац“ Кнић, за обезбеђивање пијаће воде за део насеља Равни Гај- Рибеш. Како би се обезбедила микробиолошка исправност воде за пиће, као привремено решење ће се вршити испирање цевовода па су стога опредељена средства у циљу помоћи у раду ЈКП „ Комуналац“ Кнић.
Веће је дало позитивно мишљење за потписивање Споразума о пружању техничке подршке Општини Кнић од стране Пројекта МЕГЛИП.
Општинско Веће је усвојило пепоруку Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кнић и то да се противградним стрелцима рефундирају трошкови у дизел гориву, као и да се започне израда пројекта за санацију моста у Коњуши.
 

Актуелни јавни позиви НАРР

уторак, 21 јул 2015 10:05
Национална агенција за регионални развој расписала је више јавних позива по програмима које реализује у сарадњи са регионалним развојним агенцијама:

Контакт за све детаљне информације и предају документације за МСПП са подручја општине Кнић:
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац 
+381 34 300 575
+381 63 414 605
www.redasp.rs

Остали актуелни конкурси се налазе на овом линку >>>

Општина Кнић је у 2013.години учествовала у Отвореном позиву за локалне самоуправе за подршку у стратешком планирању и управљању финансијама у оквиру Програма EU EXCHANGE 4 и изабрана је за подршку у изради програмског/капиталног буџета. Успешном реализацијом активности у 2014.години израђен је програмски буџет за 2015.годину.
Доношење Плана капиталних инвестиција за период 2016-2020.год. (у даљем тексту: ПКИ) представља наставак започетих пројектних активности и спроводи се по методологији коју утврђује и предлаже експертски тим Exchange4 програма. Решењем Општинског већа бр.400-704/15-01 од 29.05.2015.год. именована је Комисија и координатор за израду ПКИ. Општинско веће општине Кнић је на седници од 06.07.2015.године, на предлог Комисије, донело Одлуку о доношењу смерница за израду ПКИ чији је саставни део пројектни образац за предлагање капиталних пројеката.
Сагласно чл. 5. став 1. алинеја 1. Одлуке о доношењу смерница за израду ПКИ позивају се све јавне институције и јавна предузећа општине Кнић, као и друге заинтересоване стране да предлажу пројекте Комисији за израду Плана капиталних инвестиција на пројектном обрасцу у прилогу.
Рок за достављање пројектних образаца је 07.08.2015.године до 15,00 час

Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Управа за пољопривредно земљиште и Општина Кнић у среду 08. 07. 2015 године у клубу посланика у Београду потписали су Уговор о коришћењу средстава  за уређење пољских путева. Укупне површине 15.400м2 укупна вредност пројекта износи 10.253.790,00 динара. Од укупне вредности пројекта 7. 000.000,00 динара или 68,27% финансира Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Управа за пољопривредно земљиште, а Општина Кнић учествује са 3. 253.790,00 динара или 31,73%. Очекује се да радови буду завршени најкасније до 10.11.2015 године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
К Н И Ћ

 


                                            О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


  Фонд за развој пољопривреде општине Кнић ће од 01.07.2015.године почети субвенционисање набавке дизел горива за жетву стрних жита. Субвенција ће се вршити у износу од 40,00 динара по литру од пуне малопродајне цене дизел горива , а у количини 25 литара по хектару за једно пољопривредно газдинство.

 Потврда ће се издавати на основу увида у биљну структуру издату од стране Управе за Трезор Кнић и изјаве потписане од стране пољопривредног произвођача.

 Одлука за субвенцију дизел горива за жетву важи до 5 хектара засејаних површина стрних жита.

 Крајњи рок за преузимање дизел горива на бензинским пумпама од стране пољопривредних произвођача је до утрошка планираних средстава, а најкасније до 31.07.2015. године.


                                                                  Председник Управног одбора Фонда

                                                                              Драгиша Јанковић
 

Страна 157 од 207

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин