Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за запошљавање Филијала Крагујевац (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Кнић у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени.

У оквиру пројекта "Енергетска ефикасност у јавним зградама", данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, потписан уговор за реконструкцију основне школе "Вук Караџић" у Книћу, а у циљу побољшавања енергетске ефикасности школе.Уговор је потписао помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције мр Љубиша Антонијевић.Вредност овог пројекта је 150 000 е.

Средства су обезбеђена на основу Споразума о зајму потписаног између Републике Србије и Немачке развојне банке-KfW на износ од 15 милиона евра, а у оквиру финансијске сарадње Републике Немачке са Републиком Србијом.Споразумом о зајму предвиђено је да локалне самоуправе учествују у пројекту са износом најмање 10 % од вредности радова на енергетској санацији објекта и то кроз финансирање пратећих мера санације које се не односе на енергетску ефикасност (кречење унутрашњих просторија, замена санитарија и сл.)

Планирана средства пројектом ће се утрошити на замену столарије на згради, реконструкцију фасаде, постављање изолације и олука, реконструкцију грејања и тоалета.Радови ће почети 5.августа 2016.год.

 

Обавештење

уторак, 19 јул 2016 08:32

Општински штаб за ванредне ситуације општине Кнић, на ванредној седници одржаној дана 18.07.2016. године, а поводом потенцијалног ширења заразне болести говеда, нодуларни дерматитис, издаје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

Обавештава се становништво да на подручју општине Кнић нема евидентираних случајева болести нодуларни дерматитис, што не искључује могућност да се зараза прошири и на територију наше општине. Зато је неопходно да се имаоци говеда стриктно придржавају савета који долазе из Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине, Управе за ветерину. Потребно је да се, преко званичног сајта ове Управе, благовремено информишу о свим мерама које је потребно спровести како би се сточни фонд ефикасно заштитио.
Имајући у виду озбиљност ситуације и хитност деловања, органи локалне самоуправе, регионални-локални кризни центар, у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације општине Кнић, непрестано прате ситуацију и спроводе неопходне превентивне мере на спречавању појаве ове болести на територији наше општине. У складу са тим, организоване су стручне екипе ветеринарских станица које ће у наредним данима обилазити домаћинства која узгајају говеда и вршити дезинсекцију - уништавање инсеката који су и највећи преносиоци ове болести. Очекује се и пристизање одговарајућих вакцина којима ће, ради заштите, бити третирана говеда.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Ђоровић

Завршени су радови на асфлатирању у оквиру рехабилитације - инвестиционог одржавања некатегорисаног пута у Лесковцу засеок Минуша.

Укупна вредност уговорених радова је 3.119.820,00 са ПДВ-ом.

Радове је извело Предузеће за путеве Крагујевац.

Завршено је извођење радова на асфалтирању у оквиру реконструкције локалног пута за Доњу малу у селу Липница.

Укупна вредност уговорених радова је 5.155.960,98 са ПДВ.

Радове је извео ПЗП Крагујевац Д.О.О.

  

             На основу члана 64.став3.Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласникРС», број

62/06,69/08-др закон,41/09и112/2015) и члана 1.Одлуке о одређивању надлежног органа зa спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној


Својини («Општински службени гласник бр.1/07» ) председник општине Кнић је дана14.07.2016.године донео


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

                                       и расписује

                                                                                            

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У

ОПШТИНИ КНИЋ

I

редметјавног надметања-

  1. 1.Расписујесеогласзаприкупљањеписанихпонудаупрвомкругузадавањеузакуп инакоришћење пољопривредног земљиштаудржавнојсвојиниуопштини Кнић у следећим катастарским општинама
Страна 166 од 228

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин