Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Фонд за развој Републике Србије објавио je Програм за 2015. годину. Програм обухвата Старт ап кредите, као и кредитне линије за правна лица и предузетнике који су у развојним фазама пословања.
Услове коришћења средстава, као и сву потребну документацију можете погледати на сајту Фонда за развој/Кредити и гаранције http://www.fondzarazvoj.gov.rs/

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ по извршеној стручној контроли и позитивном мишљењу Комисије за планове општине Кнић на Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Кнић као седишта локалне сaмоуправе, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ

Јавни увид ће се обавити у периоду од 23.фебруара до 23.марта 2015. године, радним данима од 9 до 15 часова План ће бити изложен у згради Општине у Книћу- главни хол и канц. бр. 15
Нацрт плана биће доступан и нa веб сајту општине Кнић www.knic.rs
Јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације за насеље Кнић, ће се обавити 9. марта 2015. у 11 часова у сали бр.18 (када ће обрађивач одговарати на сва питања и давати детаљне информације о Плану).
Заинтересована правна и физичка лица могу у току јавног увида, у писаној форми доставити примедбе на изложени Нацрта Плана генералне регулације за насеље Кнић Одељењу за имовинско правне стамбено-комуналне послове урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић, најкасније до 23 марта 2015.год. на писарници општинске управе Кнић у Книћу.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02 априла. 2015. године, у 13 часова, у згради општине Кнић сала бр.18. Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове општине Кнић да образложе своје примедбе које су у писаном облику током јавног увида доставили горе поменутом органу.

Нацрт ПГР-а се може преузети на овој адреси http://goo.gl/6I8Bgj (Dropbox)

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Томислав Павловић,  дипл. правник

На 37. Међународном сајму туризма у Београду, своју туристичку понуду представило је око 1100 излагача из земље и иностранства. Поред промоције туризма, истовремено се одржавао Сајам вина, Сајам сувенира и Сајам опреме, хотелијерства и угоститељства. Земља партнер на сајму туризма била је УАЕ (Уједињени Арапски Емирати).Туристичка организација ‘’Кнић’’ представила је своје туристичке потенцијале на штанду ‘’Централне Србије’’ , заједно са туристичким организацијама Раче, Деспотовца, Крагујевца, Тополе, Баточине и Лапова. Промоција регије Централна Србија представљена је у петак 20.фебруара у 16 часова, на којој је свака организација промовисала по једну своју манифестацију. Туристичка организација ‘’Кнић’’је промовисала Ликовну колонију ’’Гружанска јесен’’, која ће се ове године прославити двадесети рођендан. Промоцију је подржавала певачка група и фолклор из Тополе. Гост на штанду ТО ‘'Кнић'' био је председник скупштине Кнић. Промоција туристичке понуде општине Кнић уз гастрономску понуду домаћина који се баве сеоским туризмом (који су иначе били гости на штанду) била је у суботу 21.фебруара у 13 часова. Промоција је испраћена песмом познатог крагујевачког вокала Данице Крстић. Подршку овој промоцији дао је помоћник председника општине задужен за туризам,председница Управног Одбора То  као и чланови општинског Већа општине Кнић.

       

На иницијативу  Савета Месне Заједнице Пајсијевића као и  мештана, реконструисана је учионица у школи у Пајсијевићу. Део инвестиција је сакупила месна заједница донацијом родитеља деце који похађају ту школу. А недостатак средстава је  Општина Кнић донирала одређеним износом, како би се ученицима те школе побољшали услови за рад. Савет МЗ Пајсијевић као и родитељи који су учествовали у извођењу радова 20. 02. 2015. су свечано учионицу предали ученицима те школе.

Јавна расправа

четвртак, 19 фебруар 2015 14:19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ
Бр. 9-233/15-01
19.02.2015.године
К Н И Ћ

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), организује се
 
ЈАВНА РАСПРАВА

1.Јавна расправа се спроводи о:
- Програму рада Општинске библиотеке ''Др. Драгиша Витошевић'' из Кнића, за 2015.годину,
- Програму рада Туристичке организације ''Кнић'' из Кнића, за 2015.годину,
- Плану рада Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' из Кнића, за 2015.годину.

2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 19.02.2015.године до 26.02.2015.године.

Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у локалном повереништву у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2015. године.Овај позив се односи на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до сада нису евидентирани.
Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услов за добијање тражене помоћи (односи се на породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адпатацији/доградња). 
Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa oкo 27.000 нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa, oднoснo зa oкo 74.000 људи у рeгиoну. Oд тoг брoja 16.780 пoрoдицa je у Србиjи, тaчниje oкo 45.000 људи. РСП Србије биће спроведен у наредних пет година кроз више потпројеката.
Регионални стамбени програм Републике Србије вредан је 330 милиона евра. Регионални стамбени програм све четири земље вредан је 584 милиона евра и финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

Страна 166 од 211

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин