Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Предмет јавне набавке мале вредности добра је : НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА (ПОЛОВНО У ВОЗНОМ СТАЊУ), ЈНМВ бр. 53/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 43000000 - Машине за рударство, каменоломе и опрема за грађевинарство
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 19 децембар 2017

Предмет јавне набавке мале вредности добра је набавка металних контејнера и пластичних канти за потребе општине Кнић, по партијама, ЈНМВ бр. 52/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 44613700 – Контејнери за отпад; 34928480 - Канте за смеће
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 15 децембар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда Пројектне документације за изградњу водоводне мреже пречника 160mm, локација- индустријска зона, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 13 децембар 2017

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ДОМОВИМА КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ,ПО ПАРТИЈАМА, ЈНМВ бр. 51/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа oпштине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње - 45200000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 13 децембар 2017

Предмет јавне набавке број: 47/17 је извођење радова на изградњи моста у селу Лесковац, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општина Кнић; 34 240 Кнић, б.б.; Председник општине;
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45221110 – Радови на изградњи мостова.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 07 децембар 2017

Предмет јавне набавке број: 46/17 је извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Ћуровац, КО Губеревац, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општина Кнић; 34 240 Кнић, б.б.; Председник општине;
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45221110 – Радови на изградњи мостова.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 07 децембар 2017

Предмет јавне набавке број: 45/17 је извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Лозовац КО Борач, општина

Информације

 • Назив наручиоца Општина Кнић; 34 240 Кнић, б.б.; Председник општине;
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45221110 – Радови на изградњи мостова.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 07 децембар 2017

Предмет јавне набавке мале вредности број: 48/17 је набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 30213100 – Преносиви рачунари; 30213300 - Стони рачунари (десктоп) 30232110 - Ласерски штампачи
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 01 децембар 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању улица, паркинг простора,тротоара и путних објеката у Топоници, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 44/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 27 новембар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда Пројектне документације за реконструкцију и доградњу П.У. „Цветић“ у Книћу, број ЈНМВ 42/17, (поновљени поступак)

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 71242000 – Израда Пројеката и нацрта, процена трошкова
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 27 новембар 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на изградњи улица од општинског пута Гружа-Липница до куће Радомировића, од поште у Гружи до Антонијевића, од државног пута Крагујевац-Краљево до куће Стефановића, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 27 новембар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ - ДИСПАНЗЕР ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ У КНИЋУ

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 31 октобар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 31 октобар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти добра – набавка мобилног ултразвучног апарата за потребе општине Кнић, број ЈНМВ: 41/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 33112200 – ултразвучна јединица
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 21 новембар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти добра – набавка противградних ракета-редни број јавне набавке мале вредности добара: 40/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 24613000 – Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехнички производи
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 16 новембар 2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља "Даница и Коста Шамановић" Здравствена станица у Топоници

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 09 октобар 2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова на адаптацији комплекса основне школе "Вук Караџић" у Книћу

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 09 октобар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда Пројектне документације за реконструкцију и доградњу П.У. „Цветић“у Книћу, број ЈНМВ 39/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 71242000 – Израда Пројеката и нацрта, процена трошкова
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 27 октобар 2017

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА У ГРУЖИ

Информације

 • Назив наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА КНИЋ
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 31 октобар 2017

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ – ДИСПАНЗЕР ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ У КНИЋУ

Информације

 • Назив наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА КНИЋ
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 31 октобар 2017

ЈАВНA НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ

Информације

 • Назив наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА КНИЋ
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 31 октобар 2017

Предмет јавне набавке мале вредности добра је: набавка угља за грејну сезону 2017/2018 године, за потребе Општинске управе општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 09111100– угаљ
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 25 октобар 2017

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА У ТОПОНИЦИ

Информације

 • Назив наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА КНИЋ
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 09 октобар 2017

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ

Информације

 • Назив наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА КНИЋ
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 09 октобар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда урбанистичке документације (измене и израда Планова) за насељена места Гружа, Кнић и Р.Гај, на територији општине Кнић , број ЈНМВ 37/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 02 октобар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су услуге "Помоћ у кући старим особама" за потребе корисника на територији општине Кнић , број ЈНМВ 36/17.

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 85311100 - Услуге социјалне заштите за старије особе
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 28 септембар 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на ревитализацији пољских путева на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 35/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Општинска управа општине Кнић
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 25 септембар 2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, ПО ПАРТИЈАМА

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа oпштине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на изградњи путева - 45233120
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 22 септембар 2017

Предмет поновљеног поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Бечевици, општина Кнић, бр. ЈНМВ 25/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 26 јул 2017

Предмет поновљеног поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању општинског пута у Борчу (од асфалтног пута код скретања за цркву према Чаировићима), општина Кнић, бр. ЈНМВ 24/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 25 јул 2017

Предмет јавне набавке број: 23/17 је набавка услуга одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама;

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа oпштине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 50310000 - Одржавање и поправка канцеларијских уређаја; - 50312000 – Одржавање и поправка рачунарске опреме
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 24 јул 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању општинског пута у М.З.Претоке, (државни пут Крагујевац-Чачак, од насељеног места Бумбарево Брдо према центру Претока), општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 12 јул 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Бечевици, општина Кнић, бр.ЈНМВ 21/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 07 јул 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању општинског пута у Борчу (од асфалтног пута код скретања за цркву према Чаировићима), општина Кнић, бр.ЈНМВ 20/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 06 јул 2017

Предмет поступка јавне набавке у отвореном поступку је набавка радова на реконструкцији и адаптацији објекта "Регионални центар за старе са прихватном станицом у Равном Гају" , општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 30 јун 2017

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су добра - улагање у енергетску ефикасност јавне расвете, општина Кнић, број ЈНМВ: 19/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки Светлосне сијалице - 31531000.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 29 јун 2017

Предмет јавне набавке мале вредности је услуга уклањања и транспорта угинулих животиња – превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња са територије општине Кнић, број ЈНМВ 12/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 90510000 – одлагање и прерада отпада
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 27 јун 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању насељске улице за Марјановиће, М.З. Кнић, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 18/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 16 јун 2017

Поступак јавне набавке мале вредности услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације, ЈН услуга број: 11/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 72260000 – услуге повезане са софтвером
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 16 март 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању паркинг простора, центра насеља и насељених улица у центру Груже, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 14/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 29 мај 2017

Предмет јавне набавке мале вредности су радови на реконструкцији некатегорисаног пута у Грабовцу, засеок Марића мала, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 13/17

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 – Радовинапутевима
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 25 мај 2017

Предмет јавне набавке мале вредности, број: 10/2017 су радови на реконструкцији општинског пута у М.З. Вучковица, од државног пута IБ реда бр. 15 до раскрснице за Барлове, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 12 април 2017

Предмет јавне набавке мале вредности, ЈНМВ број: 9/2017 је услуга израде Пројектне документације за прикључење саобраћајница у оквиру радне зоне Равни Гај – Кнић на јавне путеве првог реда: Крагујевац – Чачак и Крагујевац – Краљево, о

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 12 април 2017

Предмет јавне набавке : јавна набавка мале вреднoсти радова на инвестиционом одржавању општинског пута у М.З. Баре, општина Кнић -редни број јавне набавке мале вредности радова: 8/2017;

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 20 март 2017

Предмет јавне набавке : јавна набавка мале вреднoсти радова на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у засеоку Радоњићи, М.З. Бумбарево Брдо, општина Кнић -редни број јавне набавке мале вредности радова: 7/2017;

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 17 март 2017

Предмет јавне набавке : јавна набавка мале вреднoсти радова на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Жуњама и Гунцатима, ( од асфалтног пута у Жуњама према засеоку Парлог) у М.З. Жуње и М.З. Гунцати , општина Кнић-редни број јавне набавке

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 16 март 2017

Предмет јавне набавке добара : набавка горива за службена возила Општинске управе општине Кнић за 2017. годину

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 09132100 – безоловни бензин; - 09134200 – дизел гориво
 • Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке; Е - mail адреса и број факса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; 034/510-113
 • Датум покретања поступка среда, 01 март 2017

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ KНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ “ -РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА-

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа oпштине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 30192000 - канцеларијски материјал
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 24 фебруар 2017

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка добра - набавка електричне енергије за потребе Општинске управе и јавне расвете на територији општине Кнић по партијама, број ЈН 1/2017

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 09310000-електрична енергија
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 24 фебруар 2017

Предмет јавне набавке број:16/2016 је набавка радова на рехабилитацији пута Топоница - Суморовац, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 15 децембар 2016

Предмет јавне набавке број: 17/2016 је набавка радова на изградњи моста на реци Гружи, на атарском путу од фарме Мићић према гробљу у селу Опланић, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на изградњи мостова - 45221110
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 13 децембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању путева до амбуланте и школе у Губеревцу,општина Кнић, број ЈНМВ: 15/2016

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 06 децембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на изградњи некатегорисаног пута кроз Балосаве, (наставак од асфалтираног дела према асфалтном путу у Честину- манастир Каменац), општина Кнић, број ЈНМВ: 14/2016

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 05 децембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на реконструкцији пута у Топоници, ( наставак реконструкције од Топонице према Љуљацима), М.З. Топоница, општина Кнић, број ЈНМВ: 13/2016;

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 02 децембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на рехабилитацији – инвестиционом одржавању пута у Вучковици ,( горња Вучковица од асфалтног пута Драгобраћа – Борач према доњој Вучковици), општина Кнић, број ЈНМВ: 12/2016

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 02 децембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању локалног пута у Барама (од асфалтног пута поред гробља, а према МЗ Гривац), општина Кнић, број ЈНМВ: 11/2016

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 02 децембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању локалног пута за школу у М.З. Коњуша-Брестовац, општина Кнић, број ЈНМВ: 10/2016

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 02 децембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању локалног пута од куће Мирка Милићевић до куће Владана Вучковић у М.З. Бумбарево Брдо, општина Кнић, број ЈНМВ: 9/2016

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 02 децембар 2016

Предмет јавне набавке бр.: 8/2016 је извођење грађевинских радова на препокривању крова Д.З.у Книћу, З.С. у Гружи и Топоници.

Информације

 • Назив наручиоца Општина Кнић; 34 240 Кнић,б.б.
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на изградњи некатегорисаног пута Брњица-Рашковић-Рибеш у дужини од 400m, на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 13/2016;

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић;
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. директора Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • Датум покретања поступка четвртак, 27 октобар 2016

Предмет јавне набавке број: 08/2016 је набавка грађевинских радова на препокривању крова Д.З.у Книћу, З.С. у Гружи и Топоници, на територији општине Кнић.

Информације

 • Назив наручиоца Општина Кнић; 34 240 Кнић,б.б.
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45260000 – Радови на крову и други посебни грађ. занатски радови.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 18 октобар 2016

Предмет поступка јавне набавке су радови на изградњи, рехабилитацији-инвестиционом одржавању паркинга и улица у Книћу, број ЈНМВ: 12/2016;

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић;
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. директора Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • Датум покретања поступка петак, 07 октобар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на рехабилитацији-инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Пајсијевићу са прикључком за цркву, на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 11/2016;

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић;
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. директора Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • Датум покретања поступка среда, 05 октобар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на рехабилитацији-инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Вучковици,(пут ка Барловима), на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 10/2016

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. директора Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 20 септембар 2016

Предмет јавне набавке мале вредности добра је: набавка угља за грејну сезону 2016/2017 годину за потребе Општинске управе општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 09111100– угаљ
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 07 септембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању пута у Забојници, (центар, школа - спомен), на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 9/2016

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. директора Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • Датум покретања поступка уторак, 13 септембар 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на реконструкцији некатегорисаног дела пута кроз Љуљаке, на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 8/2016

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. директора Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 31 август 2016

Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању I фазе општинског пута у Грабовцу, (пут стара школа-кућа Мишe Максимовић), на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 7/2016

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. директора Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • Датум покретања поступка понедељак, 22 август 2016

Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за пољопривреду, водопривреду и шумарство у општини Кнић, 34240 Кнић
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 17 август 2016

Извођење радова на санацији мокрог чвора на II спрату објекта општине Кнић и мокрог чвора у М.К. Топоница

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Kнић
 • Врста поступка Јавни позив
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки /
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 18 август 2016

Одлука о обустави поступка набавке радова на санацији мокрог чвора на II спрату објекта општине Кнић и мокрог чвора у М.К.Топоници

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Kнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки /
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 17 август 2016

Предмет јавне набавке број: 6/2016 је поступак набавке добра-набавка електричне енергије за јавну расвету на територији општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу у општини Кнић, 34240 Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 09310000 - електрична енергија
 • Контакт Дејан Радовановић, В.Д. дир. Фонда; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Јулија Арсенијевић,службеник за јавне набавке; Факс:034/510-113; e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 15 август 2016

Извођење радова на санацији мокрог чвора на II спрату објекта општине Кнић и мокрог чвора у МК Топоница, рок 22.07.2016. до 12,00 час.

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Јавни позив
 • Врста предмета радови
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предмет јавне набавке добара је: набавка горива за службена возила Општинске управе општине Кнић за 2016. годину

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 09100000-горива
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 18 јул 2016

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ KНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа oпштине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 30192000-канцеларијски материјал
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 27 јун 2016

Предмет јавне набавке мале вредности број: 04/2016 је набавка добара – додатних количина грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Кнић за 2016. годину.

Информације

 • Назив наручиоца Општина Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 44100000–грађевински материјали и припадaјући производи.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка понедељак, 27 јун 2016

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА, ФОТОКОПИР АПАРАТА И БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У 2016. ГОДИНИ

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Kнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета услуге
 • Општи речник набавки 50310000
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка четвртак, 26 мај 2016

Предмет јавне набавке број: 02/2016 је набавка радова на изградњи моста у селу Коњуша, општина Кнић.

Информације

 • Назив наручиоца Општина Кнић; 34 240 Кнић,б.б.;
 • Врста поступка Отворени поступак
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45221119 – Грађевински радови на обнови мостова.
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 18 мај 2016

Радови на рехабилитацији-инвестиционом одржавању паркинг простора са приступним путем до цркве у Борчу, на територији општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и коделатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 - Радови на путевима
 • Контакт Предраг Ранчић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • Датум покретања поступка среда, 13 април 2016

Jавнa набавкa мале вредности радова на рехабилитацији-инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Драгушици, на територији општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки Радови на путевима - 45233140
 • Контакт Предраг Ранчић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Jулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 06 април 2016

Јавна набавка мале вредности - радови на рехабилитацији-инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Лесковцу, засеок Минуша, на територији општине Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и коделатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 - Радови на путевима
 • Контакт Предраг Ранчић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Јулија Арсенијевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • Датум покретања поступка понедељак, 04 април 2016

Jавнa набавкa мале вредности - радови на реконструкцији локалног пута за доњу малу у Липници, на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 1/2016

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45233140 - Радови на путевима
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 25 март 2016

Набавка горива за возила ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2016.год.

Информације

 • Назив наручиоца ЈКП „Комуналац“ Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 09100000 - Горива
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 01 март 2016

Набавка добара - грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Кнић за 2016 годину.

Информације

 • Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка уторак, 23 фебруар 2016

Набавка семена за вештачко осемењавање крава

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета добра
 • Општи речник набавки 03141000 - Сперма бикова
 • Контакт Драгиша Јанковић, Председник У.О. Фонда, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка петак, 19 фебруар 2016

Јавна набавка мале вредности радова - грађевински радови на санацији и изради челичног моста носивости 30t у селу Гривац, општина Кнић

Информације

 • Назив наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве и ком. делатност на селу општине Кнић
 • Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
 • Врста предмета радови
 • Општи речник набавки 45221119 - Грађевински радови на обнови мостова
 • Контакт Јулија Арсенијевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Предраг Ранчић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Датум покретања поступка среда, 17 фебруар 2016

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин