Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Фонд за развој пољопривреде

Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства

Управни одбор

 1. Мирјана Павловић из Вучковице - председник 
 2. Мирјана Јанковић из Топонице - члан
 3. Милован Радојевић из Пајсијевића - члан
 4. Рајко Матковић из Груже - члан
 5. Марко Ранковић из Балосава - члан

Надзорни одбор

 1. Милоје Радосављевић из Рашковића - председник
 2. Радослав Обреновић из Гунцата - члан
 3. Иван Игрутиновић из Бечевице - члан

 


     Задаци Фонда су:

 • Обезбеђивање средстава и усмеравање истих за унапређивање развоја појединих грана пољопривреде,
  водопривреде и шумарства, у складу са Програмима општине Кнић.
 • Рационално коришћење као и развој постојећих природних ресурса.
 • Обезбеђивање наменских средстава за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства за програме и пројекте у надлежности локалне самоуправе

 

    Делатности Фонда су:

 • расподела средстава за реализацију циљева Фонда,
 • учешће у припреми планова и програма унапређења развоја појединих области пољопривреде на територији општине Кнић,
 • финансијско посредовање,
 • реализација стратегије локалног одрживог развоја општине Кнић и Програма развоја у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и других пројеката из руралног развоја,
 • прикупљање података и учествовање у изради предлога Пројеката за реализацију Програма развоја,
 • обједињавање различитих извора наменских средстава,
 • пружање техничких и финансијских услуга у реализацији Пројеката,
 • посредовање и подстицање физичких и правних лица, донатора и фондатора за улагање у Програме и Пројектe за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства.

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин