Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Одељење за друштвене делатности

Самостални саветник за послове друштвених делатности, заштите на раду и образовања

Силвана Илић

034/510-968, 062/306 182, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

Обавља управне и друге послове из области друштвене делатности из надлежности Општинске управе. Обавља послове праћења и евидентирања материјалних трошкова у области основног и средњег образовања, учествује у њиховом планирању при изради Буџета. Врши надзор над установама културе, чији је оснивач општина, као и послове на заштити културних добара. Обрађује захтеве физичких лица за разне видове помоћи и даје предлоге за њихову реализацију, у сарадњи са Центром за социјални рад. Обавља послове повереника за избеглице,  против пожарне заштите и заштите на раду, обавља послове из области народне одбране, послове у вези са образовањем општинских робних резерви. Врши контролу предлога или захтева за плаћање односно пренос средстава, врши контролу и оверевање тачности књиговодствених исправа на основу којих се подноси захтев за плаћање и оверава тачност и законитост предлога или захтева за плаћање, односно пренос средстава у области образовања и културе.

Сарадник за послове борачко-инвалидске, здравствене, дечје и социјалне заштите

Драгица Петровић 

034/510-131

Води управни поступак и израђује нацрте решења из области борачко-инвалдиске заштите, дечје заштите и заштите цивилних инвалида рада. Врши упис података у Јединствени информациони исплатни систем корисника права у области борачко инвалидске заштите. Обавља административно техничке послове у области борачко инвалидске  заштите, остварује сарадњу са корисницима из наведене области,израђује извештаје и информације из области борачко инвалидске заштите и води одговарајуће евиденције. Врши контролу предлога или захтева за плаћање односно пренос средстава, врши контролу и оверевање тачности књиговодствених исправа на основу којих се подноси захтев за плаћање и оверава тачност и законитост предлога или захтева за плаћање, односно пренос средстава у области здравства и социјалне заштите. Припрема извештаје и информације за надлежне органе из наведене области, координира рад са Одељењем за информатику при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Сарадник за послове спорта

Предраг Обрадовић

034/510-969, 069/ 510 9690

Обавља  стручне послове из области свих видова спорта и физичке културе, у складу са Законом о спорту.  Обавља стручне и нормативно-правне послове у вези са припремањем и обрадом материјала за седнице органа и радних тела спортског и фудбалског савеза општине Кнић, и пружа стручну и административно-техничку помоћ спортским клубовима; прати и евидентира потребне трошкове из области спорта и физичке културе, даје предлоге о активностима у овој области и учествује у изради нацрта одлуке буџета за наведену област. Обавља послове  који се односе  на подстицање младих да  се организују, удружују  и учествују  у друштвеним пословима, послове заштите  интереса младих и помоћ у остваривању њихових  интереса, сарадњу  са  омладинским  удружењима у њиховом раду, подстицању и  остваривању сарадње  која се односи на  омладину  и улогу младих  на територији општине. Врши контролу предлога или захтева за плаћање односно пренос средстава , врши контролу и оверевање тачности књиговодствених исправа на основу којих се подноси захтев за плаћање и оверава тачност и законитост предлога или захтева за плаћање, односно пренос средстава у области спорта.

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин