Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Одељење за инспекцијске послове

Руководилац Одељења за инспекцијске послове:

Снежана Симовић, мастер инг. пољопривреде

034 510-143, 063 108 80 51, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Као руководилац Одељења за инспекцијске послове, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката; прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази на терен са инспекторима; усклађује активности инспекцијских служби; припрема извештаје о раду Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и по потреби за органе аутономне покрајине и Републике; припрема анализе, информације и извештаје о стању у области инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада; остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора; утврђује оперативне планове рада Одељења и припрема одговоре на представке и одборничка питања.

У Одељењу за инспекцијске послове, се обављају изворни и поверени послови инспекцијског надзора и води управни поступак у области: комуналних делатности, заштите животне средине, саобраћаја и грађевинарства и других послова у складу са важећим прописима. 

Инспекције у оквиру Одељења:

- Инспекција за заштиту животне средине (Снежана Симовић, мастер инг. пољопривреде, 034 510-143, 063 108 80 51, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Грађевинска инспекција (Гордана Јовановић, дипл. инг. грађевинарства, 034 510-143, 062 806 26 46, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Комунална инспекција (Драган Дамљановић, дипл. биолог-еколог, 034 510-143, 062 306 189, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Саобраћајна инспекција (Александар Милосављевић, струковни инжењер саобраћаја-специјалиста, 034 510-143, 062 306 137, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин