Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Одељење за општу управу и заједничке послове

 

Начелник одељења:
Стеван Луковић, дипл.правник
034/510-132, 062/306-168, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Обавља послове Општинске управе који се односе на израду нацрта нормативних аката које доноси начелник Општинске управе, организацију и метод рада, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за Општинску управу, решавање у управним стварима по грађанским стањима, вођење матичних књига и евиденција о држављанству, вођење бирачког списка, издавање радних књижица, послове из области радних односа и израду појединачних решења из области радних односа запослених у Општинској управи.

У оквиру овог Одељења обављају се и послови на изради основа и програма развоја јединственог информационог система, организација и рад на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за Општинску управу, одржавање и коришћење заједничких и специфичних база података и информација, послови везани за оперативну експлоатацију рачунарске опреме, припрему програма и утврђивања развоја методолошких решења од интереса за управу, организацију послова везаних за набавку добара, радова и услуга неопходних за функционисање органа Општине, израду правних и других аката који се односе на јавне набавке, припрему плана јавних набавки, учествовање у изради конкурсне документације и пружање стручне помоћи Комисији за јавне набавке, административно-техничке послове на припреми програма и предлога пројеката за конкурисање за средства донатора и страних инвеститора од интереса за Општину, послове набавке опреме и материјала, текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме, физичко обезбеђење објеката Општине, коришћење и одржавање телефонске централе, одржавање хигијене у пословним просторијама, коришћење возног парка и његово одржавање, умножавање материјала и друге послове у складу са Законом. За обављање одређених, напред наведених послова, образују се следеће месне канцеларије:

  • МК Кнић
  • МК Гружа
  • МК Топоница
  • МК Баре

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин