Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Помоћници председника општине

 Биљана СИМОВИЋ - економиста, помоћник председника општине за друштвене делатности, омладинску политику и сарадњу са НВО сектором

 

 

 

 

Радомир УРОШЕВИЋ -  комерцијалистапомоћник председника општине за урбанизам, регионалну и међурегионалну сарадњу.

Untitled  

Рођен 28.09.1962.год. Основну школу завршио у Барама, Средњу економску школу у Крагујевцу. На функцију помоћника председника општине Кнић изабран је као одборник са изборне листе Александар Вучић- Србија побеђује. До избора на функцију, радио је у Општинској управи општине Кнић као шеф месне канцеларије у Барама, има 32 године радног искуства. Активан је члан месне заједнице Баре, оснивач и дугогодишњи преседник фудбалског клуба "Баре" из Бара. Председник је "Основне организације синдиката радника Општинске управе Кнић", више од 15 година, повереник и члан регионалног већа ССС Србије више од 6 година. Ожењен, отац две сина, са породицом живи у Барама.

 

 

 

 

* Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи, који обављају послове из појединих делатности (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, привреду, развој месних заједница и др.).Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљење у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене одлуком о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

 

 

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин