Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Радна тела Скупштине општине


СТАЛНА :

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања

 1. Миољуб Крсмановић, председник, из реда одборника
 2. Бранко Јовановић, члан, из реда одборника
 3. Дејан Мирковић, члан, из реда одборника
 4. Живомир Жиропађа, из реда грађана
 5. Невена Балтић, члан, из реда грађана

Комисија за представке и жалбе

 1. Миољуб Миловановић, председник, из реда одборника
 2. Предраг Славковић, члан, из реда одборника
 3. Рајко Јошовић, члан, из реда одборника
 4. Иван Несторовић, члан, из реда грађана
 5. Небојша Капетановић, члан, из реда грађана

Мандатно имунитетска комисија

 1. Зоран Пантовић, председник, из реда одборника
 2. Радован Игњатовић, члан, из реда одборника
 3. упражњен мандат
 4. Никола Тодоровић, члан, из реда грађана
 5. Ана Старчевић, из реда грађана

Савет за привредни развој, финансије и буџет

 1. Весна Перовић, председник, из реда одборника
 2. Саша Милинковић, члан, из реда одборника
 3. Градимир Максимовић, члан, из реда одборника
 4. Данијела Младеновић, члан, из реда грађана
 5. Драгана Марковић, члан, из реда грађана 

Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине

 1. Љиљана Ранчић, председник, из реда одборника
 2. Александар Јовановић, члан, из реда одборника
 3. Драган Буђевац, члан, из реда одборника
 4. Милован Вујовић, члан, из реда грађана

Савет за развој пољопривреде

 1. Небојша Обрадовић, председник, из реда одборника,
 2. Јован Петровић, члан, из реда одборника
 3. Љиљана Жиропађа, члан, из реда одборника
 4. Миодраг Пауновић, члан, из реда грађана
 5. Драган Неборишевић, члан, из реда грађана

Савет за друштвене делатности

 1. Александра Јестровић, председник, из реда одборника
 2. Драган Милојевић. члан, из реда одборника
 3. Милован Радојевић, члан, из реда одборника
 4. Зоран Јевђенијевић, члан, из реда грађана
 5. Милоје Радуловић, члан, из реда грађанаž

 


 

ПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА

Савет за младе

 1. Упражњено место, председник
 2. Јован Петровић, члан, из реда одборника
 3. Иван Миливојевић, члан, из реда грађана
 4. Јулијана Нешовић, члан, из реда грађана
 5. Зоран Божовић, члан, из реда грађана

Савет за праћење примене етичког кодекса

 1. Александар Николић, председник, из реда одборника
 2. Снежана Крунић, члан, из реда одборника
 3. Радојко Зечевић, члан, из реда одборника
 4. Марина Миловановић, члан, из реда грађана
 5. упражњено

Комисија за равносправност полова

 1. Оливера Вуковић, председник, из реда одборника
 2. Драгица Илић, члан, из реда одборника
 3. Дејан Мирковић, члан, из реда одборника
 4. упражњено
 5. Ивана Стевановић, члан, из реда грађана

 

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин