Одштампајте ову страницу

Управни и надзорни одбори

Центар за социјални рад ''Кнић'' у Книћу

 • Управни одбор
 1. Миладин Јовановић из Кикојевца - председник
 2. Зорица Влајић из Честина - члан
 3. Зоран Милошевић из Кнежевца - члан
 • Надзорни одбор
 1. Невена Деспотовић - председник
 2. Данијела Тодић из Вучковице - члан

Центар за културу, туризам и спорт

 • Управни одбор
 1. Саша Милошевић из Грабовца - председник, представник локалне самоуправе;
 2. Владанка Алексић из Губеревца - члан, представник локалне самоуправе из реда регистрованих домаћинстава који се баве сеоским туризмом ;
 3. Миленко Радосављевић из Рашковића - члан, представник локалне самоуправе из реда представника спортских удружења 
 4. Снежана Недељковић из Губеревца - члан, представник из реда запослених
 5. Сретен Лазаревић из Кусовца - члан, представник књижевног клуба "Живадин Стевановић".
 • Надзорни одбор
 1. Марина Илинчић из Претока - председник, 
 2. Бранко Тодоровоћ из Вучковице - члан
 3. Сузана Жиропађа-Милошевић из Кнића - члан, представник из реда запослених.

Дом здравља ''Даница и Коста Шамановић''' у Книћу

 • Управни одбор
 1. Др Гордана Милић из Балосава - председник, представник локалне самоуправе
 2. Др Милован Исаиловоћ из Кнића - члан, представник локалне самоуправе
 3. Др Никола Јовић из Груже - члан, представник локалне самоуправе
 4. Др Драгољуб Јанићијевић из Кнића, спец.опште мед. - члан, представник из реда запослених
 5. Мијатовић Лепосава из Кнића - члан, представник из реда запослених
 • Надзорни одбор
 1. Ратко Аксентијевић из Кнића - председник
 2. Јована Пантовић из Кнића - члан
 3. Др Милан Зечевић, спец.опште мед. - члан, представник запослених

Предшколска установа ''Цветић'' у Книћу

 • Управни одбор
 1. Вера Тодоровић из Драгушице - члан, представник локалне самоуправе
 2. Тања Николић-Гавриловић из Кнића - члан, представник локалне самоуправе
 3. Анђелка Чакаревић из Кнића - члан, представник локалне самоуправе
 4. Драгана Радосављевић из Кнића - члан, представник из реда запослених
 5. Ана Димитров из Кнића -  члан, представникиз реда запослених
 6. Радмила Максовић из Кнића - члан, представник из реда запослених
 7. Јелена Моравчић из Кнића - члан, представник из реда родитеља
 8. Небојша Маринковић из Вучковице - члан, представник из реда родитеља
 9. Оливера Басарић из Кнића - члан, представник из реда родитеља.

ЈКП "Комуналац" Кнић

 • Надзорни одбор
 1. Војин Максимовић из Кнића - председник
 2. Зоран Ђурђевић из Кнића - члан
 3. Бојана Милосављевић из Губеревца - члан
 4. Ненад Вујовић из Борча - члан, из реда запослених

Школски одбор ОШ''Вук Караџић'' У Книћу

 1. Јелена Грујовић, представник запослених;
 2. Вера Тодоровић, представник запослених;
 3. Драган Tодоровић, представник запослених;
 4. Гордана Максимовић из Кнића, представник родитеља;
 5. Душица Васовић из Гунцата, представник родитеља;
 6. Ана Агатоновић-Дрешевић из Кнића, представник родитеља;
 7. Лазар Стефановић из Кнића, представник локалне самоуправе
 8. Лука Арсенијевић из Кнића, представник локалне самоуправе.
 9. Иван Несторовић из Кнића, представник локалне самоуправе.

Школски одбор ОШ''Рада Шубакић'' у Гружи

 1. Душанка Николић из Груже, представник запослених;
 2. Оливера Живановић из Крагујевца, представник запослених;
 3. Драган Радомировић из Груже, представник запослених;
 4. Драгана Станојевић из Груже, представник родитеља;
 5. Драган Радојевић из Пајсијевића, представник родитеља;
 6. Славиша Благојевић из Лесковца, представник родитеља;
 7. Ненад Марковић из Груже, представник локалне самоуправе;
 8. Мирко Бранковић из Грабовца, представник локалне самоуправе;
 9. Ана Старчевић из Честинаљ, представник локалне самоуправе; 

Школски одбор ОШ''Свети Сава'' у Топоници

 1. Јела Петровић, члан, из реда запослених;
 2. Марија Томић, члан, из реда запослених; 
 3. Весна Чаировић, члан, из реда запослених;
 4. Милица Јоксимовић, члан, из реда родитеља;
 5. Верица Радовановић, члан, из реда родитеља;
 6. Данијела Миловановић, члан, из реда родитеља;
 7. Данијела Лазаревић из Кусовца, представник локалне самоуправе;
 8. Драган Радовић из Опланића, представник локалне самоуправе;
 9. Славко Миљковић из Топонице, представник локалне самоуправе.

Школски одбор Средње школе у Книћу

 1. Весна Савић, представник запослених;
 2. Верица Зечевић, представник запослених;
 3. Мишела Марковић, представник запослених;
 4. Бојана Ћирица, представник родитеља;
 5. Јовица Ђурић, представник родитеља;
 6. Гордана Цветић, представник родитеља;
 7. Татјана Трифуновић из Кнића, представник локалне самоуправе;
 8. Маријана Нешовић из Кнића, представник локалне самоуправе;
 9. Јулијана Стевановић из Кнића, представник локалне самоуправе;