Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

office.png Просторни план општине Кнић Докумената: 11

 

pdf.png ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КНИЋ - ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Преузмите
Величина
Преузимања

4.97 MB
728
jpg.png РЕФЕРАЛНА КАРТА БРОЈ 1 - НАМЕНА ПРОСТОРА

Преузмите
Величина
Преузимања

10.03 MB
558
jpg.png РЕФЕРАЛНА КАРТА 2А - МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Преузмите
Величина
Преузимања

10.09 MB
504
jpg.png РЕФЕРАЛНА КАРТА 2Б - МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Преузмите
Величина
Преузимања

9.02 MB
461
jpg.png РЕФЕРАЛНА КАРТА 3 - ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

Преузмите
Величина
Преузимања

10.29 MB
382
jpg.png РЕФЕРАЛНА КАРТА 4 - СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Преузмите
Величина
Преузимања

8.69 MB
338
jpg.png ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА ЗАБОЈНИЦА

Преузмите
Величина
Преузимања

6.38 MB
338
jpg.png ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА БУМБАРЕВО БРДО

Преузмите
Величина
Преузимања

10.29 MB
322
jpg.png ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА ДЕЛА НАСЕЉА ВУЧКОВИЦА И ЉУБИЋ

Преузмите
Величина
Преузимања

8.85 MB
323
jpg.png ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА ДЕЛА НАСЕЉА ГУНЦАТИ И ЖУЊЕ

Преузмите
Величина
Преузимања

14.07 MB
355
jpg.png ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА КУСОВАЦ

Преузмите
Величина
Преузимања

10.59 MB
337

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин