Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Општински симболи

Грб и застава општине Кнић могу се употребљавати само у облику, садржини и на начин предвиђен Законом, Статутом и Одлуком о  изгледу грба и заставе општине Кнић и о начину употребе грба и заставе општине Кнић (Службени гласник општине Кнић бр.2/09).

ВЕЛИКИ ГРБ ОПШТИНЕ КНИЋ

Велики грб општине Кнић је ликовно изражен у четири кавадрата, које у доњем делу обједињује лента црвене боје са натписом ''Општина Кнић'', која својом валовитошћу симболизује отменост и напредак, а са десне стране се налази копље које при врху носи  барјак са четири стилизована слова ''С'', који упућује на државу у којој се општина налази.

У горњем левом квадрату налази се стилизован приказ манастира ''Каменац'', као духовно и културно-историјско обележје општине, и порука о претежној верској припадности грађана општине Кнић.
У горњем десном квадрату налази се стилизован приказ Борачког крша и средњевековног града Борач, као специфично природно обележје општине, природни феномен, који је као историјски споменик од изузетног значаја за културну баштину и представља својеврсну туристичку атракцију овог краја.
У доњем левом квадрату налази се приказ Гружанског језера, као географске и привредне посебности и потенцијала општине Кнић.
У доњем десном квадрату налази се сведен приказ свега садржаног у предходна три квадрата обједињен речју ''Кнић''.

Зелени кругови који се преклапају у низу и који су садржани у квадратним пољима дају јасну асоцијацију на крошње дрвећа које се налазе у окружењу и шумовите пределе. Таласасте линије зелене боје указују на ливаде и пашњаке који се налазе између сеоских домаћинстава, а валовите линије земљаних тонова на њиве, оранице и житна поља. Валовите, светло и тамно плаве линије које су
присутне у горњем левом и десном квадрату и у доњем десном квадрату представљају небо, као симбол слободе и слободарског духа као карактеристике људи са овог подручја. Површина у доњем десном квадрату настала од жуто црних линија представља житна поља и асоцијацију на препознатљиве културе које мештани узгајају у овим крајевима: кукуруз, пшеница, јечам и сл.

Велики грб општине Кнић употребљава се на:
- згради седишта општине и у службеним просторијама општине
- повељама, плакетама и другим јавним признањима које додељује општина,
- службеном гласнику општине Кнић и другим публикацијама које издају органи општине
- на званичној интернет презентацији општине, меморандуму и др.
- приликом организовања прослава, свечаности, међународних сусрета, такмичења, и других јавних манифестација од значаја за општину.
Велики грб општине Кнић могу користити и званични представници и делегације општине када учествују на манифестацијама које се одржавају у земљи и иностранству, а може се користити на зградама предузећа и установа чији је оснивач општина, као и на таблама на прилазним путевима на граници територије општине Кнић.

 


МАЛИ ГРБ ОПШТИНЕ КНИЋ

Као Мали грб општине Кнић користи се приказ доњег десног квадрата Великог грба.
Прво поље где се налази слово ''К'' у позадини има стилизован део ''Борачког крша''. На врху овог природног феномена налази се крст, као симбол Хришћанства.С десна на лево, преко средине и на дну овог поља налазе се зелени кругови, поређани један преко другог, који представљају стилизоване крошње дрвећа.Колорит црвеног слова ''К'' ( боја Хришћанства) и плавог неба(симбол слободе) асоцирају на два доминантна колора са српске заставе.Са крајње леве стране поред стуба слова ''К'' налази се површина настала од жуто црних линија које представљају житна поља а уједно ова површина која се налази на свим деловима овог решења даје асоцијацију на културе које мештани узгајају у овим крајевима: кукуруз, пшеница, јечам и сл.
Друго поље, у коме се налази слово ''Н'' асоцира на површину коју заузима Гружанско језеро.Хоризонтала слова ''Н'' асоцира на једини мост на овом језеру. С обзиром да се ради о вештачкој творевини која је смештена унутар слова ''Н'' ово слово ствара илузију на не природне границе које настају када се на овај начин мења изглед неког краја, области.
Треће поље где се налази слово ''И'' представља ливаде и пашњаке који су распоређени између планина које окружују долину Груже. Светло и тамно зелена валовита поља асоцирају на пуно благих брежуљака који чини већи део рељефа ове регије.То је употпуњено површином жуто- црних линија које представљају житна поља, што свеукупно даје слику аутентичног шумадијског пејзажа.
У четвртом пољу налази се слово ''Ћ'', које даје пун назив општине ''КНИЋ'' У овом пољу налазе се преклопљени кругови у три нијансе зелене боје, као асоцијација на разноврсност стабала и воћарски крај и шумовите пределе, тј. на Шумадију, у чијем је срцу општина ''КНИЋ''.

Мали грб општине Кнић користи се:
- на предметима који се дају у репрезентативне сврхе: визит картама представника органа општине, ковертама, позивницама, значкама, привесцима и сл.,
- на службеним возилима органа општине,
- на службеним оделима запослених у Општинској управи општине Кнић уколико је посебним актом прописано да носе службена одела, и сл.

 


ЗАСТАВА ОПШТИНЕ КНИЋ

 


 

 ГРАФИЧКА РЕШЕЊА ГРБА ОПШТИНЕ КНИЋ


пластично
grb ahromatsko
ахроматско
grb crnobelo
црно-бело
grb linearno
линерано
       
       
 
колорно
  maligrb ahromatski
ахроматско
  maligrb crnobeli
црно-бело
  maligrb linearni
линеарно
       
       

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин