Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Привреда

RAPP ZASTAVA WINCHES Gruža RAPP ZASTAVA WINCHES Gruža

Привредне активности на подручју општине Кнић везане су за приватни сектор који је у највећој мери заступљен у следећим областима: машинство и обрада метала, аутомобилски сектор, трговина, угоститељство, прехрана, занатство и услуге.

 

Истакнутији привредни субјекти:

 • “RAPP ZASTAVA WINCHES” Д.О.О. Гружа, металска индустрија, www.rappmarine.com 
 • “Агропродукт” Д.О.О. Бумбарево Брдо, производња готове хране за домаће животиње
 • "Гружа аграр”, СЗР, Балосаве-Гружа, противградна опрема и опрема за воћарство, www.gruzaagrar.rs 
 • “Ема” Кнић, Д.О.О., производња специјалних надградњи за моторна возила, www.ema-knic.com 
 • “Пак промет” Д.О.О., Баре, производња машина и опреме за млекарску индустрију, www.pakpromet.com 
 • “Ауто центар Милер” Д.О.О. Гружа, производно-услужни сервис за аутомобилски и камионски програм, www.acmiler.com 
 • “Пољофлора” Кусовац, З.З., производња киселог купуса, www.poljoflora.com 
 • "Гружа транспорт" Д.О.О. Гружа, међународна шпедиција
 • "Гружа импекс" Д.О.О. Гружа, безебдносно - комуникациона опрема, међународна шпедиција
 • “Гај” Д.О.О. Равни Гај - Гружа, дрвна индустрија - производња и обрада дрвета
 • "Elmeg Serbia" Равни Гај - Гружа, Д.О.О., производња делова и склопова од пластике, www.elmegserbia.co.rs 
 • "Гружа" Д.О.О. Равни Гај - трговина на велико и мало, www.gruzadoo.com 
 • “Алатница Вуковић” Д.О.О. Кнић, металски програм - алати за аутомобилску и електронску индустрију www.vukovic.at 
 • “Алексић први” Д.О.О. Губеревац, производња алкохолних пића, www.zlatnanit.com 
 • Хотел “Еурогај” Д.О.О. Равни Гај - Љубић, хотел, www.eurogaj.rs 
 • “Иногај”, Д.О.О., Равни Гај - Гружа, рециклажа метала и производња светло вучених челика, www.inogaj.com 
 • "Autentic lux" С.З.Р. Гружа, уметничка обрада дрвета и производња намештаја
 • "Гружанка" С.П.Р. Топоница, производња кора и зимнице, www.gruzanka.com 
 • "Breeches" С.К.Р, Баре, производња дечје конфекције, www.breeches.co.rs 
 • “Јекић машине” Д.О.О., Вучковица, производња опреме за млекарску индустрију
 • “Marcar” Д.О.О., Равни Гај, производња специјалних надградњи за моторна возила, www.marcar.rs 
 • Млекара “Петровић” Пајсијевић, производња и прерада млека и млечних производа
 • "Обрада метала" Д.О.О. Губеревац, машинска обрада метала
 • “Батомм плус” Д.О.О., Бумбарево Брдо, производња картонске амбалаже

Тренутно неактивни индустријски погони због неуспешног поступка приватизације су:

 • "Застава аутоделови" Кнић 
 • "21.октобар" погон у Топоници.

РУДНИК ГИПСА ЛИПНИЦА

Као значајни привредно - природни ресурс у општини Кнић истиче се рудник гипса у селу Липница код Груже. О националном значају овог налазишта говори и податак да је званична процена резерви гипса и анхидрита процењена у колични од 10.6 милиона тона. Годишње се у руднику у време пуног капацитета производило око 50.000 тона гипса и 15.000 тона кварца. Процене су да би се уз инвестициона улагања може се обезбедити обнова производње од 150.000 тона руде гипса на годишњем нивоу. 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА:
Добијање експлоатационог права од стране министарства. Могућност уступања земљишта на коришћење или одговарајући облик јавно-приватног партнерства. Власник земљишта у поврини од 7 хектара на коме се налази рудник је Општина Кнић.

ПРЕТХОДНА НАМЕНА:
Експлоатација руде гипса и анхидрита за потребе цементаре у Новом Поповцу, данас ХОЛЦИМ Србија. Од стране Холцима експлоатација је прекинута и извршена је конзервација рудника.

ПОТЕНЦИЈАЛ ИНВЕСТИРАЊА:
Експлоатација руде гипса и анхидрита за потребе индустрије цемента или коришћење гипса у грађевинској индустрији за производњу грађевинских елемената од гипса (ригипс плоче, гипсани елементи и сл.)

 

 

 

http://www.breeches.co.rs/

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин